Håvard Hamansen Wallstad, har en bønn om at det kommer konkrete og gjennomtenkte beslutninger i kommende kommunestyremøte. Foto: Hilde Jørgensen

Endelig nærmer det seg en beslutning i saken om skole og idrettshall

Av: Håvard Hamansen Wallstad, Sortland

Det er ikke til å legge under en stol at det har dratt ut i tid, og at mange ulike elementer er dratt inn i prosessen. Forhåpentligvis har alle prosessene og utredningene gjort at kloke og gode beslutninger endelig kan tas. Sortland og spesielt kommunens barn og unge behøver å bli sett nå. Det er dagens og fremtidens barn og ungdom sine oppvekstvilkår som er til behandling nå. Hvilken skole skal våre barn ha, og hvilke muligheter skal de ha til å kunne delta på trygge og sunne uorganiserte eller organiserte aktiviteter.

Min bønn nå er at det kommer konkrete gjennomtenkte beslutninger i kommende kommunestyremøte. Beslutninger som står seg, som ikke kan bøyes, tøyes eller tolkes om rundt neste sving. Det er soleklart, og alle er klar over at det må gjøres noe på idrettshall siden. Sortland ligger nederst i landet på anleggs dekning i forhold til innbyggertall. Dette må gjøres noe med umiddelbart. Det er bevisst at den dårlige anleggs dekningen har fatale samfunnsøkonomiske konsekvenser. Det er bevisst at den elendige dekningen skaper skiller og utenforskap.

At det også må gjøres noe med skolene og skolestrukturen har også alle vært klar over gjennom mange år. Dessverre har gode beslutninger rundt skolene blitt utsatt etter hvert valg, fordi de fleste partier har vært redd for å miste sine stemmer i by eller bygd. Men nå er tiden inne for å ta de kloke beslutningene, beslutningene som gir best skole og best kvalitet for organisert og uorganisert idrettsaktivitet. Håpet mitt er at politikerne og de politiske partiene tenker på hva som er best for fremtidens Sortland, hva som er best for våre barn og barnebarn, og hva som aller mest tjener samfunnet, før de tenker på hvor mange stemmer de kanskje mister eller får på sin beslutning.

La oss sammen bygge fremtidens Sortland. Et Sortland som legger til rette for fremtidige innbyggere store og små. Et Sortland som tar frivilligheten seriøst, et Sortland som viser at best mulig oppvekstvilkår for barn og ungdom er noe vi skal være best på. Endelig nærmer det seg en beslutning, forhåpentligvis en tverrpolitisk beslutning med stort flertall som vi sammen kan bygge fremtiden vår på.