(Illustrasjonsfoto) Foto: Norges Bank/Nils S. Aasheim

Endringer som merkes

De siste dagene har NRK meldt om hvordan det er blitt vanskeligere å få låne penger til bygging av hus i utkantkommuner.

Problemet er at de private bankene ikke tør å ta risikoen med å låne penger ut til et nybygg som koster mer å bygge enn man kan forvente å få for det om det må selges.

Dette har ført til problemer for unge som ønsker å etablere seg i utkantkommuner. NRK har vist til et eksempel på Røst, hvor et ungt par har brukt over fem millioner kroner på å totalrenovere et hus fra 1950-tallet.

Paret sier til NRK at de kunne ha bygd seg et nytt hus for denne prisen, men da de spurte bankene om penger til å bygge nytt, var det lite hjelp å få.

Statistikken over befolkningsutviklinga de siste årene, og i årene framover, er dyster lesning når det kommer til Nord-Norge. De unge flytter ut av landsdelen, og tilbake sitter noen få mennesker i arbeidsdyktig alder, mens antallet eldre som trenger hjelp hjemme eller på institusjon blir bare større.

Statsministeren har presentert løsninga på problemet. Det er bare at folk får flere unger, men hun unnlater å si at regjeringa for eksempel har fratatt Husbanken muligheten til å gå inn og fungere som bank til husbygging der de private bankene mener risikoen er for stor.

Utfordringa rundt banklån i utkantkommuner er bare ei av mange, som gjør at distriktene armes ut. Lite penger til fylkeskommunen, som igjen skal forvalte for eksempel veier, er ei annen. I Andøy er det ei stor utfordring med tannlegedekninga, etter at den fylkeskommunale tannklinikken ble lagt ned.

I Sortland og Hadsel er vegen mot Innlandet i så dårlig forfatning, og i tillegg rasutsatt, at det er blitt en hemsko for de som bruker den daglig.

I Øksnes viser flere utredninger at Kystverkets utbygging av fiskerihavna har ført til så dårlige forhold i deler av havna, at de minste båtene ikke kan ligge der. Ansvaret for fiskerihavnene ligger foreløpig hos Kystverket, i påvente av at en overtakelsesavtale med fylkeskommunen kommer på plass. Kystverket er likevel klar på at ansvaret ikke er statlig, og dermed må dekkes av fylkeskommunen.

Det blir med andre ord stadig vanskeligere å lykkes i distriktene, men det er mange som på tross av dette får det til. Med stor suksess. Men når representanter fra sittende regjering kommer på besøk, bør de tenke seg om før de tar noe av æra.