Tung last og vanskelig vei: Det er mye tung last som skal forsere blant annet Ryggedalen i Bø. På dette arkivbildet ser vi et vogntog som har fått problemer.

Engasjement som må holdes oppe

Det er gått et drøyt år siden ei tragisk trafikkulykke sendte Charlie Dan Lind på sykehus i Tromsø, hvor han senere døde av skadene.

Kort tid etter ulykka skrev mor Ramona Lind et følelsesladd innlegg på Facebook, hvor hun etterlyste strengere kontroll med vogntogene som trafikkerer veiene, spesielt i vintersesongen, når titusenvis av tonn med fersk fisk skal ut til markeder over hele verden.

Regjeringa og Statens vegvesen responderte, og i tida som fulgte kunne de som følger Statens vegvesen på Twitter flere ganger i døgnet lese om kontroller, hvor det i de aller fleste tilfellene ble gjort funn som førte til pålegg og i mange tilfeller kjøreforbud.

Statens vegvesen melder selv at av alle tyngre kjøretøy som ble kontrollert, var det feil og mangler på 45 prosent av bilene. Videre skriver vegvesenet at det ble gitt kjøreforbud til over en fjerdedel (27 prosent) av de kontrollerte tungbilene.

I Nordland, Troms og Finnmark ble det i 2019 gjennomført litt over 10.000 kontroller, og av disse hadde nesten 3000 feil og mangler ved kjøretøyet, og nesten 1500 ble ilagt kjøreforbud.

Det sies at det er ingen som har det så travelt som en død fisk, og derfor er det ingen annen måte enn veitransport når all fisken som landes i Vesterålen og Nord-Norge forøvrig, skal ut til forbrukerne. Sjøveien går for sakte, og Nord-Norgebanen er enn så lenge kun en ønskedrøm som primært vi som bor her oppe holder liv i.

Da er det avgjørende viktig at bilene som ferdes her holder skikkelig standard, men det er vel så viktig at veiene er farbare. Johnny Karlsen i Vesterålen Næringslivssamarbeid oppfordrer regionrådet og kommunene i Vesterålen til å ta styringa for å få Veipakke Vesterålen realisert. Det er få prosjekt som er av større betydning i disse dager. Alt vi holder på med her avhenger av et godt veinett.

Nå er det satt av 170 millioner kroner for å gjøre veien fra Frøskeland til Myre sikrere for store og små biler. Det er i den store sammenhengen et lite, men viktig steg i rett retning. For trykket må holdes oppe. Det er fortsatt mye dårlig vei i Vesterålen – og videre ut til markedene. Og bilene som skal kjøre her, blir det ikke færre av.