Urovekkende: Ifølge Statens Vegvesen var rus en medvirkende årsak til 20 prosent av dødsulykkene på norske veier i 2019. Foto: Inger Merete Elven

Er du i tvil? Da lar du bilen stå

Hver dag kjører 140.000 nordmenn i ruspåvirket tilstand, viser tall fra Trygg Trafikk. Ifølge Statens Vegvesen var rus en medvirkende årsak til 20 prosent av dødsulykkene på norske veier i 2019.

Statistikken er urovekkende. Og vi bør ha den med oss når fellesferien nå står for tur. Sommermånedene er nemlig høysesong for ruskjøring på norske veier. Det er gjerne sånn at vi koser oss litt ekstra når det er fint vær, og vi i tillegg har fri fra jobb. Heldigvis kommer man langt med sunn fornuft, også i ferien.

Svekket syn, langsomme reflekser, dårligere reaksjonstid og dårligere koordinasjon er kjennetegn på promille. Det sier seg selv at det da er ei særdeles dårlig vurdering om du setter deg i bilen etter å ha drukket.

2020 er et spesielt år, på grunn av koronaviruset som herjer i verden. I sommer skal veldig mange nordmenn feriere i eget land. Det betyr at bilen vil bli brukt flittig. I så måte er det ekstra viktig å være sitt ansvar bevisst, ved å overholder fartsgrensene, være oppmerksomme i trafikken og kjøre rusfri.

Vi må rett og slett forstå hvor farlig dette er. Setter man seg i bilen når man er ruspåvirket, risikerer man også liv. Både sitt eget og andres. Det kan vi ikke gjøre. Vi må også passe ekstra godt på andre, slik at heller ikke de setter seg bak rattet med alkohol i kroppen. Konsekvensene kan bli fatale om de gjør det.

Utrykningspolitiet (UP) har varslet at de vil ha mange kontroller rettet mot rus i sommer. Det er bra og viktig. Nesten halvparten av ulykkene med hardt skadde og drepte i trafikken skjer i løpet av sommermånedene juni, juli og august – og mer tilstedeværelse av politi er utvilsomt viktig. UPs egne tall viser at politiet tar tre ganger så mange fyllekjørere i 2020 som i 2015.

Det viktigste tiltaket for å unngå rusrelaterte dødsulykker, tiltaket som også er det enkleste, er å stille seg selv noen enkle spørsmål: Ble det litt for mye i glasset, kvelden i forveien? Er du i tvil? Hvis svaret er ja, lar du bilen stå.