Det norske demokratiet: Hagbart Vebostad Foto: Privat

Er forsvaret en del av det norske demokratiet?

Av: Hagbart Vebostad, Trondheim

Når dette kommer inn i avisen er det vel stor sjanse for at alle har gjennomlevd en 17. mai uten de store folketogene, men neppe uten de store ord. Og det er neppe skrevet om hva vi kan forvente oss av fornuftige vedtak framover i forhold til vårt forsvar og sikkerhet.

Vi må kunne forvente oss en fornya debatt om forsvaret, men alt tyder på at regjeringa og Ap har tenkt å vedta den nye langtidsplanen for forsvaret som er lagt fram. For noen debatt vil de ikke ha. For en som har fulgt forsvarsministeren fra våren 2019 fram til i dag kan det kort oppsummeres slik:

1. Alle svar er utsvevende og intetsigende. Fordi det rimer godt med all hemmeligholdet som dette departementet praktiserer. La folk få vite minst mulig så kan de avgi sin stemme i håp om at også opposisjonen holder kjeft om det aller viktigste.

2. Forsvaret er et slags totalitært system, som vel nok skal verne demokratiet. Innenfor Nato heter det at de bygger på demokratiske stater, men i praksis er det Donald Trump (og USA) og Jens Stoltenberg som bestemmer alt.

3. Men for forsvarsministeren er det jo viktig å fortelle oss at vi har innflytelse når vi klager på USA, på deres imperialistiske politikk og overtakelse av Norge.

4. I Afghanistan, Irak, og i Libya, hvor Norge utmerket seg med å sleppe sine 750 bomber. Og dette kunne de gjøre uten å bli anmeldt og bli satt under en internasjonal domstol. Da viste Jens Stoltenberg sin kløkt i å bestemme seg for krig etter mobilbehandling av stortingets partiledere. Han har siden ikke angret noe.

Demokrati

Er det dette de folkevalgte mener med demokrati. De er snar til å kritisere Kina og Russland for å finne argument for en øke i forsvarsbudsjettet. Men flertallet er helt ukritisk til det som skjer i Nato.

I Norge og i Norges storting snakker vi ikke om annet enn et militært forsvar. Den sivile beredskapen er det dårlig med. Derfor er vi heller ikke i stand til å ta inn over oss den situasjonen vi er inne i, når koronaen er over oss og resten av verden. Hvor var beredskapen i helsevesen, matpolitikk og annet i utvidet betydning? Jo, vi har fått en varsku om at det er nok jodtabletter til oss om atombomba blir sluppet.

Hva med det generelle demokratiet i Norge? Er det noe å skryte av? Jeg leser med jevne mellomrom at ansatte i forsvaret og andre fra Andøya er rystet over hemmelighetskremmeriet i forsvaret. Venstrefolk er rystet over at deres egne folk på Stortinget skiftet standpunkt i det øyeblikket de kom inn i regjering. Ap-folk er rystet over sitt eget parti som ikke hører på dem. Høyrefolk skifter parti, og er gått inn i Senterpartiet. Pensjonerte forsvarspersoner har i overveldende flertall gått inn for å opprettholde Andøya flystasjon i stedet for å bygge ut Evenes. Forsvaret har heller ikke svart konkret på alle de spørsmål som er blitt stilt fra stortingets talerstol. De nekter rett og slett å kommunisere med folk som er berørt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Argumentasjon

Når forsvarets ansatte på Andøya og de nyinnvalgte folk på Andøya har argumentert for å beholde Andøya flystasjon så har de argumentert med at ledende folk i USA og Nato har ønsket å beholde basen på Andøya og ikke Evenes. Og de har hele tida argumentert med at det må legges tilrette slik at hjelpa fra USA kommer. Det trur jeg ingenting på. Det norske forsvarets ledelse er så servil overfor USA og Nato at jeg er overbevisst at det er Nato som bestemmer alle framstøt som har skjedd og i det som skjer framover. Altså. Nato og USA krever Evenes utbygd hvor det inngår i en større sammenheng med stadig nye amerikanske baser på norsk jord. Dette stikk i strid med norsk uttalt politikk fra Gerhardsens tid. Men politikerne sluker alt.

Hvorfor skjer det?

Den norske pressa, her unntatt Vesterålen, Klassekampen og delvis Nordlys i Tromsø, ligger hele tida på etterskudd i forhold til det som skjer innenfor forsvaret. Og det er ett klart trekk att all opposisjon blir holdt utenfor i de store monopolavisene i Norge. De danner etter hvert et mønster hvor de samarbeider om nyhetsstoffet og driver mindre og mindre oppsøkende journalistikk. Adressa i Trondheim, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen i Kristiansand monopoliserte seg fra Trondheim og sørover. Fra Trondheim og nordover er det Adressavisen og Harstad Tidendegruppen som holder på å tilrana seg mer og mer makt gjennom oppkjøp av andre trønderske-og nord-norske aviser.

Om det skjer noe i Russland, Cuba eller China som er av positivt merke, som under korona-krisa, har de helt klart ei negativ vinkling og stiller spørsmål om det virkelig kan være sant. All Nato-propaganda serverer de usett til den norske befolkning som at alt derfra er sant. Det veit vi andre ikke er tilfelle. Har for eksempel det norske folk fått vite at Irakkrigen og Libyakrigen var bygget på løgn og bedrag?

Alternativ tenking om forsvar, folkemakt og sivilmotstand er umulig i en hermetisk tett allianse mellom Nato, flertallet av norske politikere med betydelig prestisje og forsvarspersonell på landsbasis. Det mest tydelige i at vi nå er på ville veier er Natos atomvåpenstrategi som går ut på at de ved en krig kan slå til med atomvåpen først. Dette er en støtte de har av flertallet av politikerne, mens 70-80 prosent av det norske folk er i mot.

Til slutt: Andøya ser nå ut til å bli voldtatt av Nato-Norge gjennom å skulle bestemme over store deler av arealene på øya og også hva de skal brukes til. Mens alle deler av sivil infrastruktur kun får minimal støtte hos de sentrale myndigheter.

1. Har gammelordføreren innsett at han er blitt holdt for narr og har han innsett at Nato kan ha noe å gjøre med de svar han får fra myndighetene nå?

2. Har den nye ordføreren i Andøy oversikt i hva som planlegges fra romstasjonen på Andøy av militær og sivil karakter. Og vil han redegjøre for offentligheten eierforhold for prosjektet og hva som foregår der? Og hvor store arealer er tildelt forsvaret og hva er de lovet skal tilbake til kommunen. For meg ser det ut som at det befinner seg både militær og sivil aktivitet ved stasjonen. Ei sammenblanding er svært uheldig om det har skjedd.

Jeg kunne ha stilt disse spørsmålene til statsapparatet, men de ville sjølsagt ikke ha svart.

Til slutt. Det vi trenger nå er en skikkelig forsvarsdebatt og da må gjennomføringa av langtidsplanen vike. Hvis noen fremdeles trur at det plutselig skulle bli mer åpenhet med en ny general på plass så tar de feil. Akkurat som de som har vært foran han, har han tru på at kampkrafta skal redde oss fra en ny krig. Men han kan om han mot formodning ønsker mer åpenhet vise det ved å utsette valget av Evenes og invitere til en offentlig debatt om et framtidig norsk forsvar og ikke minst diskutere kostnaden. Den bør komme før valget i 2021 slik at de politiske partiene får framføre sine standpunkter. Så er det opp til oss å velge.