Lamarktunet: – Det utføres en systematisk kartlegging av ernæringsstatus av alle beboere både på kort og langtidsplass, i Sortland. (Illustrasjonsfoto) Foto: Håvard Skogly Mækelæ

Ernæringsstatus for beboere i institusjon i Sortland

Av: Mona Sandvold og Tore Lagesen, ledere i Ernæringsgruppen

I Sortland har vi hatt en høy prioritering for ernæringsstatus i institusjonene. Det utføres en systematisk kartlegging av ernæringsstatus av alle beboere både på kort og langtidsplass, uavhengig sykdom eller tilstand.

BLV publiserte 12.10.21 artikkel: «Mer enn halvparten av beboerne i sykeheimene er ikke kartlagt for underernæring.» Vi ser at de korrekte tallene ikke er på plass og ønsker å gi klarhet i tallene og våre rutiner i Sortland.

Sortland kommune har vært med i prosjektet trygghetsstandard i sykehjem fra 2016 til 2019. Prosjektet ble ledet av helsedirektoratet, hvor ernæring var et av temaene. Målet var å se på ernæringsrutiner i sykehjemmene og lage noen generelle standarder.

Vi gikk bredt ut og kartla blant annet hvor mange som hadde ernæringsplaner, antall timer nattfaste (tid fra kveldsmat til frokost), tannhelsestatus (tannhelsen rapporteres etter en «åtte-delt belegg- og slimhinneindeks» BSI) og om pasientene er vurdert av tannhelsepersonell siste år. Kartleggingen gjaldt også hvor mange ansatte som har mottatt opplæring om ernæring, mat og måltider.

Det ble kartlagt hvilken kompetanse avdelingene trengte for å kunne bidra til en best mulig ivaretakelse av ernæringsbehovet til beboerne, og kartleggingen har blitt etterfulgt i rutiner. Brukermedvirkning har også hatt masse å si i arbeidet, vi har lagt stor vekt på dette ved å ha med oss pårørende og brukere i arbeidet.

Institusjoner i Sortland har følgende rutiner på ernæring ved innleggelse i institusjon:

• Det opprettes ernæringsjournal for alle beboerne ved innkomst, hvor det utføres en systematisk kartlegging av ernæringsstatus i institusjonene for alle beboere på korttids og langtidsplasser. Dette gjør vi i innkomstsamtalene med pasient og pårørende. Verktøyet som blir brukt er ernæring journal hvor BMI (kroppsmasseindeks) sier noe om pasienten er underernært eller overvektig. Det tas også BSI som viser hvordan slimhinne indeksen er i munnen (som vil ha betydning for hvordan tannhelsen er).

• Ved underernæring tas dette opp med lege, som er ansvarlig sammen med sykepleier og oppretter tiltak mot pasientens ernæringssvikt. Dette kan være ønsket kost, berikelse av kosten eller ernæringstilskudd.

• Det utføres årlig undersøkelse av tannlege og tannpleier på institusjonene i Sortland. Beboerne som trenger videre behandling får dratt til tannlegekontor.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Ansatte har fått opplæring i ernæring, mat og måltider.

• Vi jobber systematisk med et godt måltidsmiljø og ser det som verdifullt å skape gode og hyggelige rammer rundt måltidene.

• Kjøkkenansvarlige (bindeleddet mellom avdelingen og kjøkkensjefen) har jevnlige møter. Kjøkkensjefen med hjelpere er også ute på avdelingen hvor de legger opp middag når det er aktuelt som f.eks. under grilling.

• Det gis ønskekost der hvor beboere ønsker dette. De får også ekstra måltid om de er sulten.

For å måle kvaliteten på tjenesten har Sortland kommune v/institusjon utarbeidet kvalitetsindikatorer hvor vi måler kvaliteten blant annet på ernæring hos beboere institusjon. Dette utfører vi to ganger i året.

For institusjonene i Sortland hadde vi per 01.06.2021 følgende målinger:

• 95% av beboere har ernæringsjournal.

• 95% av beboerne ble veid minst en gang i måneden. To av avdelingene hadde pasienter som ikke ønsket å bli veid (det skal ikke brukes tvang for veiing).

• I tillegg har sykehjemslege i tre tilfeller vurdert at veiing ikke er hensiktsmessig. Det vil si at alle som skal veies er fulgt opp.

• Det er tatt BSI (åtte-delt belegg- og slimhinneindeks) på 84% av beboerne i løpet av siste 12 månedene. Tannhelsetjenesten kunne ikke gjennomføre BSI-kartlegging på en avdeling grunnet Covid-19. Alle beboere er tilmeldt tannhelsetjenesten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kvalitetsindikatorene for ernæring viser at rutinene fortsatt er svært godt gjennomført i daglig arbeid, for alle våre avdelinger. Vi er stolte av arbeidet vi har gjort og måten ernæring er blitt fulgt opp på av ansatte og for våre beboere.

Les også
Mer enn halvparten av beboerne i sykeheimene er ikke kartlagt for underernæring
Les også
– Porsjonene må bare ikke bli for store, sier Aud (94)