Foto: Tor Johannes Jensen

Et «hemmelig» utdanningstilbud

Fagskolen er en lite kjent vei til karriere.

Det desentraliserte fagskoletilbudet med fordypning innenfor el-kraft på Melbu blomstrer. Et samarbeid med fagskolen på Steinkjer har gitt vind i seilene og stor søkning. I høst var det fire ganger flere søkere enn man hadde kapasitet til. Det er et tegn på at skolen har gjort en god jobb, og at den høster solid anerkjennelse i bransjen.

Det er en ubalanse mellom skolesøkning og behov i arbeidsmarkedet, der 40 prosent av elevene søker seg til yrkesfag og resten til studiespesialisering, mens behovene i arbeidsmarkedet er omvendt. Statistisk Sentralbyrå anslo nylig at Norge vil mangle nær 100.000 fagarbeidere i 2035.

Noe av årsaken til at ikke flere tar yrkesutdanning, er at det blir oppfattet som begrensende på karrieremulighetene. Her byr fagskolene på interessante muligheter både for studenter og arbeidsgivere i et studie- og arbeidsmarked som jevnlig kritiseres for å lide av «mastersyke». Både elever og andre beskriver fagskoleutdanninga som en lederskole. Samtidig er denne utdanniga tett på den praktiske virkeligheten.

Studenter forteller til Bladet Vesterålen at de ser på skolen som en mulighet til å utvikle karrieren i retning av lederstillinger, der alternativet ellers ville vært lengre og mer teoretisk orientert ingeniørutdanning. Etterspørselen etter arbeidstagere med fagskoleutdanning er økende, og ifølge NHO melder fire av ti bedrifter at man taper arbeidsoppdrag fordi man mangler arbeidskraft med fagskoleutdanning.

Nå arbeider også Utdanningsdepartementet med å løfte utdanninga, som høyere yrkesfaglig utdanning, og vil at den etter hvert skal gi studiepoeng, så det skal bli lettere å fortsette derfra til høyskoler og universitet.

Samtidig er det viktig at de 94 fagskolene har tett dialog med arbeidsmarkedet som skal ta imot studentene deres, slik at utdanning kan rettes inn mot de reelle behovene i næringslivet, det være seg i elektrobransjen eller andre bransjer der det finnes fagskoletilbud. Men også næringslivet kan være bevisst på mulighetene. Blant de godt skjulte hemmelighetene i vårt eget nærområde, er fagskolen for reiseliv i Lofoten, som knapt har studenter fra Vesterålen, til tross for at vi er en turistregion i vekst.

Fagskolene er verd å være oppmerksomme på, både for elever og studenter, og for arbeidsgivere som trenger kompetanse for å henge med.