Foto: Våg arkitektur

– Et internasjonalt test- og øvingssenter for oljevern i Arktis må ligge i nord

Av: UiT Norges arktiske universitet ved rektor Dag Rune Olsen, Nord universitet ved rektor Hanne Elenora Solheim Hansen, NHO Arktis ved styreleder Terje Aunevik, NHO Nordland ved styreleder Espen Haaland, Narvikregionens næringsforening ved direktør Svein Erik Kristiansen, Harstadregionens næringsforening ved direktør Ole-Jonny Korsgaard, Vågan næringsforening ved daglig leder Espen Berg Knutsen og Hadsel næringsforening ved styreleder Gustav Antonio Gjessing

Byggingen av et test- og øvingssenter på Fiskebøl bør komme i gang snarest mulig.

Beslutningen om å etablere et internasjonalt test- og øvingssenter for arktisk oljevern på Fiskebøl er basert på en lang og grundig demokratisk prosess over en tiårsperiode. Både Regjeringen og Stortinget har gjort vedtak om at senteret skal bygges. Etter flere utredninger gjort i regi av Kystverket er det dessuten tatt beslutninger både om senterets beliggenhet, innhold, omfang og investeringskostnader. Senteret på Fiskebøl er fastslått i nasjonale styringsdokumenter som Nordområdemeldingen og Nasjonal transportplan.

Samferdselsdepartementet sendte ut pressemelding den 14. juni 2021 om valg av konsept for senteret, og om planlagt byggestart i 2023.

Må ligge i nord

Statsminister Erna Solberg besøkte deretter Fiskebøl den 6. august 2021 sammen med Kystverkets direktør for miljøberedskap, Hans Petter Mortensholm, for å markere avgjørelsen, og å orientere om planene.

Næringslivets organisasjoner og universitetene i Nord-Norge ber nå myndighetene om å komme i gang med etableringen i tråd med vedtakene som er gjort, og uten ytterligere forsinkelser. Oljevernberedskapen i nord trenger opprustning nå, noe blant annet Riksrevisjonen påpekte i sin rapport den 26. mars 2019. Styrket oljevernberedskap inkludert testing og øving må iverksettes snarest.

Beslutningen om lokalisering på Fiskebøl står fast. Et internasjonalt test- og øvingssenter for oljevern i Arktis må nødvendigvis ligge i nord.