Innlandet skole. Foto: Tor Johannes Jensen

Et nybygg må til

Høyre og Arbeiderpartiet i Hadsel er enige om å bygge ny skole på Innlandet.

I dagens skole er det funnet muggsopp, og for ei tid tilbake ble skolen stengt. Kort tid etterpå ble det foreslått å flytte elevene til alderssenteret på Innlandet.

Nå er det normal skoledrift i skolen på Innlandet, men det er på dispensasjon. Neste skoleår får ikke elevene være i skolebygninga.

Da det ble oppdaget muggsopp, ble skolen stengt og det ble tatt prøver. Funnene ble senere oppsummert i en rapport, og det viste seg da at soppangrepet ikke var så alvorlig som først fryktet. Men det er ikke bare muggsopp som er utfordringa med skolebygget på Innlandet. Summen av alt som må gjøres for at bygninga skal kunne brukes inn i framtida er så stor at det ikke er hensiktsmessig.

Da står nybygg igjen som det mest hensiktsmessige alternativet, ifølge de tekniske rapportene.

Det er ikke lenge siden skolens eksistens på Innlandet var oppe til debatt. Da ble det ettertrykkelig slått fast at skolen på Innlandet skal bestå. Et slikt vedtak forplikter, og selv om det vil koste, er det mange argumenter for at man kommer i gang med realiseringa av et nybygg med en gang.

Til høsten ser Ap og Høyre for seg at midlertidig skolelokaler kan løses ved å sette opp en brakkerigg. Slike brakkerigger fungerer tilfredsstillende nok til at Hadsel kommune kan bruke den tida som trengs på å få på plass et skolebygg som kan fungere i mange tiår.

Med økte strømpriser og stadig nye byggtekniske krav til hvordan bygninger kan varmes opp, vil man kunne løse mange utfordringer gjennom å bygge nytt. Det er rimelig å anta at driftskostnadene vil gå ned når et nytt bygg etter dagens standard står ferdig.

Men til syvende og sist koker alt ned til at flertallet av politikerne i Hadsel har vedtatt at skolen på Innlandet skal bestå. De har trua på at det er liv laga på Innlandet, og nå er tida inne for å stå ved det man har vedtatt.

Det vil utvilsomt koste, men det gjør det gjerne når man skal stå ved løfter.