Folkemøte: Nesten 150 mennesker var møtt opp i gymsalen på Innlandet skole som reaksjon på kommunedirektørens dramatiske budsjettforslag. Foto: Tor Johannes Jensen

Et skammens forslag til hadselbudsjett

Av: Ernst Rødli, Melbu

Mandag 15. nov. ble det holdt et folkemøte i Innlandet skole for å diskutere konstituert kommunedirektør Tommy Løvengs forslag til kommunebudsjett for Hadsel. I tillegg til kommunedirektøren møtte ordfører, varaordfører og en håndfull kommunepolitikere. Hele 130 av bygdas innbyggere hadde også møtt opp for å si sin mening, men også for å vise sin motstand mot kommunedirektørens forslag til budsjett som var lagt fram mandag 9. ds. Dette forslaget vil, for Innlandets del, om bare noen få av de foreslåtte nedleggelsene blir vedtatt av kommunestyret, innebære ei total rasering av bygda.

Når det nå er foreslått nedleggelse av skole (foreslått nedlagt 1.jan 2022, om en måned!), legekontor, barnehage, brannberedskap, døgnbemannede tjenester på Innlandet Alderssenter, inklusiv kjøkken og vaskeri,og privatisering av kommunale veier, og slukking av alle veilys, betyr det i praksis at Hadsel kommune ønsker å legge ned alle sine tjenester på Innlandet. Kommunedirektøren kunne likså godt «slengt på» Innlandet kirkegård på lista si, så hadde han tydeliggjort hva han mener om denne delen av Hadsel kommune sin betydning for kommunen. Tydeligere kan det ikke sies. Dette er rett og slett skammelig, intet mindre! Innbyggerne på Innlandet svarer både skatt og eiendomsskatt til Hadsel kommune. Og så er det dette de skal få til takk!

Dette vil innbyggerne på Innlandet selvsagt ikke finne seg i. Jeg foreslår at handlekraftige personer i bygda tar initiativ til å innkalle til et nytt folkemøte for å diskutere strategien videre i denne saka som betyr et være eller ikke være for Innlandet som bygd. Jeg foreslår også at Innlandet følger innbyggerne på Strønstad sitt eksempel da det for n’te gang kom forslag om å legge ned skolen i bygda, sa klart fra at dersom dette ble vedtatt, var det exit Hadsel (og innforstått, overgang til Vågan kommune) Og stilt ble det. Og la dere ikke lure dersom det blir argumentert med at dette ikke skal skje fra nyttår av, men «tidligst» fra høsten 2022. La budskapet også være klinkende klart: Den dagen kommunestyret i Hadsel legger ned skolen på Innlandet, nå eller i fremtiden, er det farvel Hadsel! Og ta gjerne også med barnehagen i dette kravet. Og kommunen må gå til anskaffelse av nye kommuneskilt med bare tre ringer! Om så hard lut må til, har kommunen seg selv å takke. Jeg må også få presisere dette. Det er særdeles viktig at dette møtet blir holdt så snart som mulig, og i god tid før budsjettet skal behandles i kommunestyret.

Har så Innlandet noe å tape på ei overføring til Sortland kommune? Ingenting etter min forstand. Det som kan legges ned på Innlandet, er foreslått nedlagt. Verre kan det ikke bli, uansett. Sortland kommune vil ta imot med åpne armer. Kommunen vil få 300-400 flere innbyggere. Og dermed flere millioner kroner mer i statlig overføring.

Både kommunedirektør og politikere i Hadsel bør tenke over konsekvensene dersom innbyggerne på Innlandet melder overgang til Sortland. Flere statlige millioner kroner er tapt, og holdt opp mot hva det koster å gi innbyggerne på Innlandet et akseptabelt «tilbud» i neste års budsjett, blir dette bare for småpenger å regne.

Jeg må også ærlig talt få si dette: Vi leste i avisen at da en av de frammøtte i salen på Innlandet skole spurte konstituert kommunedirektør Løveng om hva som skulle legges ned på Stokmarknes, var svaret dette: «Jeg liker ikke vinklingen på spørsmålet», og videre, «ingenting skal legges ned der». Snakk om freidighet! Hva om mannen hadde skjønt at spørsmålet var betimelig, all den tid niks og null skulle beskjæres på Stokmarknes. Dersom en snartenkt person i forsamlingen hadde reist seg og sagt dette, «kom folkens, vi går», kan jeg love både Løveng, ordfører, varaordfører og politikere at de hadde blitt sittende igjen alene i gymsalen et halvt minutt senere. Noe annet hadde heller ikke kommunedirektøren fortjent.

Helt på slutten vil jeg bemerke dette. Av avisreferat fremgår det ikke at verken ordfører eller varaordfører tok ordet i møtet. Merkverdig! Et gammelt ordtak sier at «den som tier, han/hun samtykker».

P.s. Det er tydelig at konstituert kommunedirektør Løveng gjør hva han kan for å gjøre sine hoser grønne for politikere fra stokmarknessida i kommunen med tanke på at ansettelsen av kommunedirektør i Hadsel er nært forestående.