Forfjord: Bygdene sør i Andøy får et etterlengtet løft.

Et stort løft for bygdene

Bygdene Forfjord, Medby og Fornes helt sør i Andøy har ventet i mange år på å få sikker, offentlig vannforsyning. I fjor ble vedtaket gjort og kontrakten skrevet med entreprenør. Gravingen kan starte etter sommeren.

Denne uka har kommunen hatt allmøte med innbyggerne om arbeidet som skal gjøres. Her kom også nyheten om at det kan bli lagt fiber sammen med vannledningene, til det beste for bygdefolket.

Kommunen inviterer bygdene og grunneierne til dialog og samarbeid om prosessen og traseen. Samtidig oppfordrer man til frivillige grunnavståelser.

Utbyggingen er sårt etterlengtet. Bladet Vesterålen har tidligere omtalt at vannkvaliteten i private brønner har ført til sykdom, særlig i forbindelse med snøsmeltinga.

Muligheten for å få lagt fiber er gledelig for bygdene. Selv om kommunens ansvar i denne saka begrenser seg til vannet, er fiber og rask internettforbindelse i dag nesten like viktig infrastruktur som vann. Dette er en enestående mulighet for å gi disse bygdene et ordentlig løft, etter at de i flere år – med rette – har opplevd seg stemoderlig behandlet av kommunen.

Dette er en enestående mulighet for å gi disse bygdene et ordentlig løft

Hinnøya vannverk er et stort prosjekt for Andøy, der hele kommunen vil komme til å bidra i form av økte vannavgifter. Etter man i tidligere debatter om kommunegrenser har pekt på at bygdene har betalt mer i skatt enn man har fått igjen fra kommunen, har de nå et større fellesskap i ryggen når de får på plass et gode av stor betydning. Det forteller også at utbygging av offentlig infrastruktur kan være gjennomførlig og på sin plass også utenfor tettbygde strøk.

Ordfører Knut Nordmo pekte i folkemøtet på at Forfjord, Medby og Fornes med dette får en gyllen anledning til å framstå som en attraktiv del av Andøy og Vesterålen. Nå legges det til rette for utvikling på mange måter, og det blir spennende å se om det dukker opp nye lokale initiativ framover.

En kombinert utbygging av vann og fiber i de sørligste bygdene i Andøy framstår som god, lokal distriktspolitikk.