Lover støtte til The Whale: Abid Q. Raja (V), kultur- og likestillingsminister. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Et stort løft for kystkulturen

Av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

I stortingsmeldingen om museum som jeg akkurat har presentert løfter regjeringen frem flere storstilte satsinger landet rundt. Blant annet er det på høy tid at den historiske norske kystkulturen får et særskilt løft.

Rundt omkring i Norge har vi store og små museer som forvalter og formidler historier, og til sammen utgjør disse selve historien. Historien om hvem vi har vært, hvem vi er – og hvem vi kan bli. Museene tar rett og slett vare på fortiden, i nåtiden og for framtiden.

I en tid hvor det kan settes spørsmålstegn om hvorvidt Holocaust har funnet sted, eller om jorden er rund, er museene viktige kunnskapsinstitusjoner fordi vi har tillit til at den kunnskapen de formidler er etterrettelig og sannferdig. Som jeg skriver i meldingen er det tilliten som er museenes største kapital i vår tid. Derfor var det viktig for meg å presisere i meldingen at jeg ønsker at museene skal få videreutvikle den tilliten, gjennom fortsatt å være autonome, frie og faglige. I tillegg forsterker vi denne rollen gjennom å peke på noen helt konkrete satsinger.

Vi trenger et løft for hele den norske kystkulturen. Det er en viktig del av vår kulturarv som strekker seg helt fra sør i landet, langs kysten på Vestlandet og opp til ville, vakre nord. Den tidlige utviklingen av kulturhistoriske museum i Norge hadde dype røtter i nasjonsbyggingen under siste halvdel av 1800-tallet. På den tiden var det bondekulturen i de indre delene av landet som ble viet mest oppmerksomhet. De siste 50-årene har dette endret seg, men det er likevel gode grunner for å ha et kystfokus i museumspolitikken de kommende årene.

Som et langt, krokete land har vi alltid vendt blikket ut mot havet, og ut mot verden. Vi er en fiskerinasjon, en samferdselsnasjon, en oljenasjon og en kystnasjon. Til alle tider har vi laget bygninger, båter og redskaper til bruk på havet. Og med havet som utgangspunkt har vi tatt sjøveien til fremmede land og vi har utviklet teknologi og bygget plattformer.

Les også
Regjeringa lover penger til The Whale

Dette vil vi bidra til å løfte fram. I Lofoten og i Vesterålen er det flere spennende prosjekter på gang knyttet til formidling av hvordan vi har forvaltet naturressursene i havet, og dets betydning for landsdelen. På Storvågan tar SKREI-prosjektet sikte på å samle Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin til én samlet opplevelsesarena. Det er et kjempespennende prosjekt. I tillegg er man på Andenes i gang med å jobbe med et prosjekt som har fått navnet "The Whale". Hvert år strømmer det turister til fantastiske nord for å reise på hvalsafari utenfor Andenes. Å bidra til å formidle historien om hvalens betydning for Norge er noe regjeringen ønsker å gjøre. Derfor skriver vi i stortingsmeldingen at regjeringen kommer til å prioritere investeringssøknader knyttet til disse prosjektene i årene framover. Flere aktører er involvert, og jeg er glad for at vi sammen kan gjennomføre et løft for en viktig del av vår felles kulturarv i Nord-Norge.

Vår kystkultur er en viktig del av hvem vi er. I stortingsmeldingen ønsker vi å løfte frem museene som kunnskapsinstitusjoner og som formidlingsarenaer. Jeg ønsker å slippe til flere stemmer og et større mangfold, både når det gjelder hva som stilles ut og hvem som besøker museene.

Dette er en storstilt satsing, og museene har store oppgaver foran seg.

Da vil jeg at de skal vite at de har min fulle tillit til å forvalte dem. Jeg gleder meg til å besøke både SKREI-prosjektet og The Whale ved første og beste anledning. Sammen løfter vi kystkulturen.

The Whale-konseptet: Slik ser arkitektene for seg det nye opplevelsessenteret. Foto: Dorte Mandrup (illustrasjon)