Beech B250 ambulansefly: Beech B250 ambulansefly Foto: BSAA

Et tungt ansvar

Beredskapen med ambulansefly i Nord-Norge har vært under kritikk siden den nye operatøren Babcock tok over i vår. Det startet med at man ikke var i stand til å stille det påkrevde antallet fly fra dag én, og har fortsatt med problemer. I november måtte helseminister Bent Høie (H) etter fire måneders drift med Babcock medgi at beredskapssituasjonen ikke var god nok.

Lørdag ble fem av de nye ambulanseflyene til operatøren tatt ut av drift på grunn av tekniske problemer. Det utgjorde halvparten av alle flyene og rammet basene i Tromsø og Bodø. Man har dekket opp noe med å hente inn fly fra Sverige. Samtidig kunne man ikke svare på når feilen med flyene ville være rettet.

Universitetssykehuset i Tromsø, UNN, har rapportert om flere uønskede hendelser som følge av mangelen på fly. I ett tilfelle tok det nær 29 timer fra AMK ble varslet, til pasienten var på plass i sykehuset. Det er verd å være klar over at det handler om akuttpasienter..

Vi er avhengige av sikker transport mellom sykehusene. Selvsagt stilles det særskilte krav i en landsdel der avstander, veistandard og øvrige kommunikasjoner setter transporten på prøve.

Staten som sykehuseier har valgt å strukturere sykehustilbudet og spesialisere slik at mange behandlingstilbud ikke lenger kan gis ved nærmeste sykehus. Da må man til gjengjeld sørge for at pasientene kommer seg dit de skal, uten opphold eller utrygghet. Det har man ikke klart, og det er alvorlig.

Opposisjonspartiene Ap og Sp har begge foreslått at statens skal overta ambulanseflytjenesten, uten at det ser ut som de vil få flertall for det. Helseministeren har i liten grad tatt kritikk for situasjonen som har oppstått, men det er han som står ansvarlig.

Man må håpe det ikke oppstår situasjoner der redusert beredskap på ambulansefly får alvorlige følger for liv og helse. Det er en reell trussel så lenge man ikke har en operatør som gjør jobben slik den skal.

Manglende beredskap er ikke et område der det er forsvarlig å vente og se om det går bra. Helseministeren bærer et tungt ansvar dersom stortingsflertallet avviser forslaget om statlig overtagelse av tjenesten.