Koronatesting: Illustrasjonsbilde. Foto: Linn Foyn Therkelsen / Andøy kommune

Et utbrudd vil koste dyrt

Daglig leder ved Myre Fiskemottak, Ted Robin Endresen, mener myndighetene bør kreve isolasjon for arbeidsinnvandrere, også de som kommer fra andre steder i landet.

Ved Myre Fiskemottak stilles det allerede krav om isolasjon for arbeidsinnvandrere, samt to negative koronaprøver før de kan begynne å arbeide.

Endresen viser til at ved karantene, kan man fortsatt bevege seg fritt ute i samfunnet, og at man selv er ansvarlig for ikke å komme i nærkontakt med andre. Men som Endresen sier er ikke alltid det så enkelt, og han frykter konsekvensene dersom en person med koronasmitte kommer i kontakt med for eksempel et eldre menneske.

Endresen mener at det offentlige heller får bygge systemer slik at de som blir satt i isolasjon får mat og andre ting de ellers trenger.

Men det er ikke alle som er enige, og kommuneoverlege Ellen B. Pedersen mener at man bør unngå å frata personer deres menneskerettigheter.

Helt siden koronaen stengte ned landet i mars i fjor har det vært snakket om konsekvensene et større utbrudd av korona kan få for fiskerinæringa.

Nå står vi ved begynnelsen av årets vintersesong, og ved Myre Fiskemottak har man tatt konsekvensene av dette.

Et større utbrudd blant de mange ansatte ved fiskebrukene kan få store negative konsekvenser. Det kan også ramme fiskerne ombord på de mange fiskebåtene som daglig er til kai ved fiskemottakene.

Det vil kunne koste enorme summer dersom ett eller flere fiskemottak får driftsstans som følge av et koronautbrudd. Kostnadene vil bli høye for bedriften. Men enda verre kan det bli for fiskere, kommune og samfunnet, dersom deler av vintersesongen går fløyten.

En person som settes i isolasjon frarøves for en kortere periode sin frihet. Men friheten er illusorisk om man er arbeidsløs og uten inntekt – eller i verste fall årsak til et større smitteutbrudd.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det heter at med vondt skal vondt fordrives. Fiskerinæringa står for enorm verdiskaping i løpet av noen hektiske vintermåneder. Det vil koste å sette alle arbeidsinnvandrere i isolasjon. Men det kan fort bli enda dyrere å handtere et større smitteutbrudd.