MPA-base: Evenes skal bli ny hovedbase for maritime patruljefly (MPA) når Norge får fem nye P-8-fly. Foto: Forsvarsbygg

Evenes eller Andenes: Ulike kulturer

Av Reinhard Mook, meteorolog UiT

Kulturelt bestemt finnes mentalt ulike virkeligheter. Noen utfordrer fjellet uansett vær, og håner overlegent «det er ingen skam å snu». «Med-hodet-gjennom-vegg»-kulturen feires når toppen i snøkov er nådd. Faren for dem som eventuelt må komme til hjelp tenkes neppe på.

Virkeligheten for forsvarsminister, høye offiserer og andre overbeviste om Evenes som operativt og økonomisk beste MPA-flystasjon likner til forveksling nevnte kategori fjell-stormende. Med Evenes bestemt i forkant, har en konseptvalgsvurdering vært unødvendig. Det samme gjaldt turbulensanalyse.

Artikkelskribent: Reinhard Mook. Foto: Reinhard Mook

Evenes-prosjektet må vinne over alle hindringer. Derfor får hangaren bygges, eventuelt nødvendige innskrenkninger på Evenes vil måtte bare aksepteres i ettertid. Armering av fly, isfri rullebane, hus til fly det ikke er hangarplass til, alle uløste spørsmål er på forhånd så å si «befalt» å finne svar underveis i favør av Evenes. Endog vindskjær vil beherskes ved å la være å fly.

Fordi «resultatet» Evenes var og er forhåndsbestemt, kunne bekymrede spørrende avspises med intetsigende svar, og kompetente kritikere behandles som plagsomme innsekter. Virkeligheten som et flertall på Stortinget år 2016 måtte ha sett for seg er formodentlig ikke dagens forsvarsminister sin virkelighet heller. Han må be om flere penger og svelge begrensende kompromisser. Hva higer han og medspillere etter å oppnå? Han kan være glad for den manglende tradisjon å oppkalle lufthavner etter politikere som har presset på.

Den kloke turgåeren velger ruta tilpasset vær og naturforhold. Valget av Evenes framfor Andøya som MPA-flystasjon bygger på fantasier om vind og på viljens makt. Flysikkerhet og det forsvarsstrategiske formål å hindre en varm konflikt burde vært rettesnor.