Sortland barneskole: Bør erstattes.

Få spaden i jorda

Torsdag vedtok et flertall i formannskapet bestående av Ap, Høyre og Frp at den nye barneskolen på Sortland skal bygges i området Lamarka/Skjellbekken, sør for Blåbyhallen. Her vil de også at ny flerbrukshall og ny svømmehall skal legges.

Fortsatt er det stor uenighet om hvor både ny barneskole og ny idretts- og svømmehall skal ligge, og det er ikke så rart. Det er mange hensyn som skal ivaretas når plasseringa av både skole og hall skal velges.

Når politikerne skal bestemme seg for plasseringa av skolen, bør de legge vekt på at flest mulig av elevene får muligheten til å gå og sykle til skolen. Da kan ikke avstanden fra hjemmene til skolen være for stor. Samtidig er det ingen hemmelighet at til tross for nærhet til skolen, blir mange barn likevel kjørt fram til døra. Derfor bør det også tas hensyn til mulighetene for ei god trafikkavvikling ved skolen.

På Sortland bor i dag en betydelig andel av innbyggerne og skolebarna i relativ nærhet til Sortland barneskole. Samtidig ser man i Sortland ei dragning mot sør, der det i stort omfang bygges nye boliger. Det vil forflytte befolkningstyngdepunktet sørover, og taler for å flytte også skolen i samme retning.

I samme formannskapsmøte torsdag fikk politikerne presentert planene for et nytt boligområde sør for Rundheia. Ungene som vokser opp i dette området, vil få svært kort vei til skolen dersom den legges i Lamarka.

Det er mange argumenter for og mot begge alternativ, men det er et ordtak som sier at mens gresset gror, dør kua.

Det innbyggerne trenger og forventer, er ei endelig avklaring, både om skole og om hall. Hallkapasiteten i Sortland er mildest talt underdimensjonert, og de mange tusen brukerne deler sirlig på timene mellom jobb og leggetid. Kommunestyremedlem og trener Svein Robert Vestå uttalte i formannskapsmøtet torsdag at på grunn av dårlig kapasitet er volleyballklubben nødt til å ha 15-åringene på trening mellom 21 og 22. Det er ei hard påkjenning for ungdom i denne alderen å skulle prestere på trening på denne tida av døgnet.

Det aller viktigste politikerne må få gjort nå, er å få et vedtak som står seg. Innbyggerne krever og forventer handling. Da må vedtaket som kommer i kommunestyremøtet være av slik at det ikke åpner for omkamper. Da trekker både ny barneskole og nye haller ut i tid. Men tilstanden på eksisterende bygg og plassbehovet både på skolen og i idretten forteller at tida er overmoden for å få spaden i jorda.