Områdesjef: Tommy Andreassen er områdesjef for Heimevernet i Vesterålen. Foto: Fredrik Sørensen

Familien er veteranens viktigste støttespiller, men også de som betaler prisen for den innsatsen veteraner har lagt ned

Av: Tommy Andreassen, kaptein og områdesjef for Heimevernet i Vesterålen

I dag, 8. mai, markerer vi at det er 77 år siden Norge ble frigjort etter tysk okkupasjon i perioden 1940 til 1945. Dagen i dag skal hedre alle de som ofret mye for at det norske folk skulle oppleve friheten igjen. Frigjøringen kom ikke bare av norsk innsats en samlet alliert styrke bidro til dette.

Over 100.000 nordmenn har tjenestegjort i utlandet siden andre verdenskrig. Så i dag feirer vi vi friheten, samtidig som vi hedrer alle de som bidro under krigen, og alle de som har bidratt i tiden etterpå.

Mange mennesker er blitt hedret for sin innsats under andre verdenskrig. Samtidig vet vi at det fortsatt er mange som ikke har fått den anerkjennelse de fortjener, både for militær og sivil innsats. Det gjøres fortsatt et betydelig arbeid over hele landet for å gi denne anerkjennelsen, og det er Heimevernet som i dag har rollen som Forsvarets representant. I HV-16 skal det deles ut 104 medaljer til 87 personer, på 9 forskjellige steder i hele distriktet vårt.

Veteraner er personell som på vegne av den norske stat har deltatt i en militær operasjon hjemme i Norge eller i utlandet. Operasjoner kan ha vært under norsk, alliert eller FN-kommando. Veteraner er mennesker som har valgt å gjøre en særskilt innsats for fellesskapet, og ofte med stor risiko for seg selv.

Familien er veteranens viktigste støttespiller, men også de som betaler prisen for den innsatsen veteraner har lagt ned. Derfor er det også viktig at vi møter veteranfamiliene med interesse, forståelse og anerkjennelse. 8. mai er en dag hvor vi også hedrer veteranfamiliene.

For oss som bærer uniform til daglig, er datoer som 9. april og 8. mai litt ekstra spesielle. Refleksjon rundt egen profesjon som soldat, og bevisstheten rundt eget yrkesvalg, blir godt aktualisert gjennom forskjellige markeringer og historiefortellinger.

Det er i år 75 år siden de første norske soldatene deltok i Tysklandsbrigaden under britisk ledelse. Brigaden sto frem til 1953, og var Norges bidrag i okkupasjonsstyrken i Tyskland etter deres kapitulasjon.

Det er 40 år siden det første norske bidrag til Multinational Force & observs (MFO) i Sinai- ørken. Oppdraget ble ledet av USA, og sikrer fredsavtale mellom Egypt og Israel.

I år er det 30 år siden det første norske bidrag i UNPROFOR. Det var den første internasjonale innsatsen på Balkan etter Jugoslovakias oppløsning. Oppdraget var svært krevende.

Det er i år 30 år siden den første norske innsats i UNSOM, også et meget krevende oppdrag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Felles for UNPROFOR og UNOSOM, var at i tillegg til krevende oppdrag, var forberedelse og ivaretakelse av soldatene mangelfull, samtidig som oppdragene i liten grad svarte til utfordringene. Den fredsbevarende modellen viste seg lite egnet til å gjenopprette eller skape fred, og førte til at NATO etter hvert overtok ledelsen av flere internasjonale operasjoner.

La oss i dag også reflektere over innsatsen til alle veteraner og veteranfamilier. Fred og frihet er ikke noe vi har fått gratis, og vi må aldri glemme denne viktige delen av vår historie. Mange har ofret mye, og noen har ofret alt.

Med anerkjennelse og respekt vil jeg gratulere alle med frigjørings- og veterandagen, og takke for oppmerksomheten.