Terror: Trikolor fransk flagg etter terror i Nice. Lisensiert med Creative Commons 2.0

Farlig ekstremisme

I begynnelsen av februar la Politiets sikkerhetstjeneste fram sin trusselvurdering, og der likestilles høyreekstremisme med ekstrem islamisme.

PST vurderer det slik at det er mulig det finnes folk i begge disse miljøene som vil forsøke å gjennomføre et terrorangrep det neste året.

I mange år har PST vurdert det slik at ekstrem islamisme har utgjort den største trusselen mot Norge, men det understrekes også at de høyreekstreme miljøene har vært under overvåkning.

Nylig ble siste episode av NRK-serien 22. juli vist på tv. I serien følger seerne en rekke personer både før, under og etter terroren. En av dem er bloggeren Breidablikk, som er en fiktiv karakter skapt på bakgrunn av flere høyreekstreme bloggere som 22. juli-terroristen lot seg inspirere av.

I episoden som tar for seg selve terrordagen, får vi se hvordan bloggeren Breidablikk umiddelbart etter terroranslaget i Oslo slår fast at det er ekstreme islamister som har rammet Norge med et terrorangrep.

Vi får også se hvordan en ung asylsøker, ansatt som vasker på Ullevål sykehus, utsettes for trakassering mens han er på vei til jobb for å hjelpe til på akuttmottaket på sykehuset under terroren.

NRK-serien om 22. juli viser på en utmerket måte hvordan ekstremisme lett kan gis næring. Uten å være klar over det, inspirerer bloggeren Breidablikk 22. juli-terroristen. Bloggerens intensjon er å advare mot det han selv anser som trusler mot det norske samfunnet.

Ytringsfrihet er en rettighet vi i Norge og i mange andre land setter høyt. Samtidig skal man ikke utnytte retten. Hatefulle ytringer er ikke en del av retten til å ytre seg fritt. Mange nettaviser har valgt å stenge sine kommentarfelt, fordi et øyeblikks uoppmerksomhet fra moderatorene kan føre til at hatefulle kommentarer slipper til.

Når grensene for hva en kan tillate seg å si om sak eller person strekkes i det lengste, får det konsekvenser. Når ansvarlige politikere og næringslivsledere uttaler seg i stadig hardere ordelag, tør også ekstremistene å ta det ett steg lenger.

Da kan det bli utfordrende å oppdage hva som er en trussel mot rikets sikkerhet.