Skadet ku: Kyrre Carlsen med kua Doolin, som ble oppdaget med mistenkelige sår i kjønnsorganet lørdag 22. august 2020. Foto: Håvard Skogly Mækelæ

Feigt og umenneskelig

Den siste tida har Vesterålen sett flere tilfeller av dyremishandling. Måser som er limt fast til bakken, der hensikta er å se det makteslause dyret plages og pines. Kattunger som får beina avklipt, og der lidelsene knapt er til å fatte. Og nå sist – ei ku med store skader på kjønnsorganet. Det siste tilfellet er ifølge gårdbruker og eier Kyrre Carlsen skader som bare kan være påført av mennesker.

Det er ikke godt å forstå hva som ligger bak ei slik behandling av forsvarsløse skapninger. Noe kan være rampestreker, der de som står bak ikke har forstått rekkevidden av sine handlinger. Men avklipte bein og oppskåret kjønnsorgan kan vanskelig unnskyldes på den måten. Det er overlagt og det er ondskapsfullt.

Det er lett å forstå at slike handlinger vekker engasjement. Og slikt engasjement er positivt. Vi ser dyrevelferdsgrupper på sosiale medier der turfolk varsler gårdbrukerne om sjuke eller skadde dyr. Og vi ser ei økt oppslutning om organisasjoner som tar dyrevelferden på alvor. Alt dette er positivt.

Derimot er skrittet langt til de delene av dyrevelferdsorganisasjonene som mener at all menneskelig utnyttelse av dyrene er negativ, enten det er i form av jakt eller i form av produksjonsdyr på gårdene rundt om. Men også disse organisasjonene synes å få økt oppslutning når saker om menneskers mishandling av dyr løftes fram i mediene.

Forsvarslause dyr skal selvsagt behandles godt. Enten det er kjæledyr, produksjonsdyr eller ville dyr. Og like selvsagt skal man kunne jakte på dyrearter som produserer et høstbart overskudd og nyte både lammekjøtt, melk, egg og bacon. Med god samvittighet.

Lokale gårdbrukere hevder seg godt i de fleste sammenhenger, og i kjernen av deres virke står god dyrevelferd. Men enkelte ting er utenfor gårdbrukernes kontroll – ugjerninger som begås av fremmede mens dyrene er på beite. For mens dyrene pleier kulturlandskapet, er de også ekstra utsatte.

Derfor håper vi at politiet klarer å finne gjerningspersonene i mishandlingssakene, og at den feige og umenneskelige aktiviteten dyrene er blitt utsatt for følges opp med kraftige reaksjoner.