191213 tjj1Ferge-reaxA: Reagerer på ferge-forslag: Kristin Nilsen Long og Andreas Gustavsen mener det blir vanskelig å holde kontakt med Hadseløya dersom fergekuttene fra fylkeskommunen blir vedtatt. Foto: Hakan Sakalli

Fergekutt som svir

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp), har sendt ut en prøveballong med forslag til reduksjoner i ferge- og hurtigbåtsamband i fylket. Melbu–Fiskebøl er blant sambandene som blir dramatisk rammet, dersom forslaget blir endelig vedtatt. Fire timer uten ferge midt på dagen, kveldens siste avgang klokka 18.30, og ingen avganger før langt på formiddagen i helgene: Det er en invitasjon til dyrere, mer tungvinte og kompliserte liv for privatpersoner, næringsliv og offentlige virksomheter.

Fergesambandet mellom Melbu og Fiskebøl er et av de mest trafikkerte i fylket. Ferga brukes av kraftselskap, entreprenører og fraktfirma som springer ut fra en økende aktivitet i havna på Stokmarknes. Her foregår også omfattende transport av blant annet fisk mellom Vesterålen og Lofoten over Melbu–Fiskebøl, som av flere årsaker er det foretrukne alternativet til å skulle kjøre Lofast. Hjemmetjenesten risikerer å bli avskåret fra å utføre kveldsstell hos hjemmeboende brukere på Austvågøya. Skoleelever i Hadsel bruker fergene, pendlere på kveldsskift bruker de siste avgangene, og lærere som reiser mellom hjem og arbeidsplass på ulike øyer, trenger avgangene på dagtid.

Statens vegvesen utreder tunnel mellom Austvågøya og Hadseløya. Grunnen er klar: Etaten har selv gjort det klart at Lofoten og Vesterålen er blant områdene med størst potensial i hele Nord-Norge for store effekter ved å knyttes sterkere sammen. De endringene fylkeskommunen nå har sendt ut på høring, er ikke bare feil signaler til befolkning og næringsliv, og ikke bare et tilbakeskritt for utvikling, men en strategisk feilvurdering man åpenbart ikke forstår rekkevidden av.

Det har tidligere vært påpekt at fylkeskommunen har helt andre poster å kutte fra. Prosjektet Bodø som europeisk kulturhovedstad er i ferd med å bli skrikende umusikalsk. Man må også gå ut fra at en ny kontorfløy på fylkeshuset i Bodø vil være en politisk umulighet etter dette. Og med en politisk organisering og administrasjon som suger penger fra budsjettet i en helt annen grad enn andre fylkeskommuner, har Nordland fylkeskommune helt andre ender å begynne i enn ferga mellom Melbu og Fiskebøl.

Dersom Senterpartiet i Nordland gjennomfører prioriteringer som dette, blir det ikke rett å bruke det språklige bildet om at de skyter seg selv i foten. Det er snarere mer vitale kroppsdeler vi snakker om.