Lokale veier: Her fra Øvre Selnes vei. Foto: Håvard Skogly Mækelæ

Fint i sentrum: Biler og lokale veier

Av: Petra Ludvika Hansen, Sortland

Jeg ser i Bladet Vesterålen at det har blitt så fint i sentrum av Sortland. Bra er det. Nå er det slik at bygrensa går fra Selneselva til Prestelva. Det ble i alle fall fortalt meg, da jeg som 16-åring begynte å jobbe i Sortland sentrum. Men det er over 70 år siden.

Jeg har to ønsker. Ved alle kommunale veikanter og grøfter, innom bygrensa, må det snarest bli klipt. Det gjelder alt gress, ugress og trær som hurtig vokser opp. Det må rakes og ryddes, samt at avfallet må kjøres bort. Her hvor jeg bor har jeg og mine naboer alltid gjort dette. Grunnet alder og helse er den tida nå forbi.

For det andre må det bli slutt på bilkjøringa gjennom Nedre Selnes veg. Jeg snakker om grusveien, fra nummer 3 og sør til Hangstadveien. En dag rundt klokka 17 ser jeg at seks store bobiler kommer kjørende i Vesterålsgata fra sør. De svinger opp Nedre Selnes veg og inn på denne heimelaga hullete grusveien, tvers igjennom hele gata og inn på Hangstadveien. Hvorfor kjørte de ikke heller Øvre Selnes veg som er en ordentlig, asfaltert vei. Eller kjørt direkte inn i Hangstadveien mye lengre sør? Hvis det er GPS i bilene de kjører etter, må det være mye feil på de. Disse bilene skulle i hvert fall ikke på campingplassen i Vestmarka. Det står nå tydelig skilt langs veien. Samme kveld klokka 20.30 kommer de samme seks bobilene, tilbake samme vei og kjører ned på hovedveien. Ellers er det gjennomgangskjøring på Nedre Selnes veg både dag og natt. Helst mest på natta. Etter trafikken som foregår, skulle man tru at det er kjøp og salg som foregår.

Jeg ber om at det blir gjort noe med denne veistrekninga. Den første delen av Nedre Selnes veg er 55 år, og i tilstand deretter. Selv om det er gjort litt klatting innimellom. Den «nyere» delen er dog ikke i noe bedre forfatning. Nå er det ikke alle som bor i denne veien som har førerkort eller bil, men vi trenger en god vei alle sammen.

Alle må være glad, vi ikke vet hva morgendagen bringer.