Foto: Hilde Jørgensen

Flybussen står i fare for å bli ødelagt

Flybusstilbudet mellom Vesterålen og Evenes er blitt et gnagsår, først og fremst for passasjerene. Da Norge stengte ned i mars 2020, var selvsagt flytilbudet og flybussene også rammet. Det hadde alle forståelse for.

Etter hvert som samfunnet åpnet opp og livet ble normalisert igjen, var det naturlig å vente at også flybussen, som tidligere har vært et stabilt og populært tilbud for vesterålinger på reisefot, skulle finne tilbake til tidligere form. Det er ikke skjedd.

I dag er det vesentlig færre avganger mellom vår region og stamflyplassen, enn i naboregionene. Etter lange tider med dårlig og utydelig informasjon om ruter og avganger, er det ennå usikkerhet. Bladet Vesterålen kjenner til flere passasjerer som møtte opp til en forventet avgang så seint som sist uke, og endte med å få bekjente til å hastekjøre med privatbil. Til operatøren Boreals forsvar sto den aktuelle avgangen ikke sto i ruta, men sitter i passasjerenes ryggmarg etter å ha vært innarbeidet gjennom mange år.

Resultatet er like fullt at potensielle passasjerer opplever flybussen som uforutsigbar, lite relevant og lite attraktiv. Dermed står den i fare for å tape mot privatbilene, og tilbudet står i fare for å havne i en nedover-spiral.

Nå har flybussen vært tema på Nordland fylkesting igjen. Fylkeskommunen har ikke mulighet til å gripe enkelt inn og stille detaljerte krav til Boreal, som kjører bussene. Boreal har løyve til å kjøre på visse vilkår, men driver kommersielt og setter opp ruteplanene selv.

Nå er det tre avganger daglig fra Vesterålen. I mai vil det øke til fire, og i juni veit ingen hva det blir, for der ligger det ikke ute noen rute ennå.

Sommeren nærmer seg, og mange forsøker å planlegge ferien. Noen skal fly til Vesterålen for å være her, andre skal fly ut. Uansett vil mange trenge å vite hvordan de skal komme seg til og fra flyplassen på Evenes. Det er foreløpig ikke lett.

Det bør ikke være ugjørlig for Boreal å komme tilbake til tilbudet som fantes før pandemien, når resten av samfunnet klarer å finne tilbake til normalen. Flybusstilbudet bør ikke ødelegges, og hvis operatøren mangler evne eller vilje til å utvikle det for passasjerenes beste, må Nordland fylkeskommune bruke de pressmidlene som overhodet er mulig.