Stengt ned ut mai: Stokmarknes lufthavn.

Flyplassen må åpnes

Stokmarknes lufthavn har vært stengt for all rutetrafikk siden 18. mars i år.

Da korona-alarmen gikk i hele det norske samfunnet 12. mars, førte det også til at Avinor for beredskapens skyld stengte ned flere regionale lufthavner. Hensikten var å skulle ha ansatte som kunne dekke opp hvis andre flyplasser ble rammet av sykdomsutbrudd eller karantenebestemmelser.

Nå har regjeringa gitt klare meldinger om at det norske samfunnet skal åpnes opp igjen. Barnehager og skoler er i ferd med å sette dørene på gløtt, og om ikke lenge vil også større deler av næringslivet være i gang igjen. Helseminister Bent Høie har også gjort det klart at sykehusene skal nærme seg normal prioritering av pasienter.

I fjor hadde flyplassen over 95.000 passasjerer, uten subsidierte billetter, og med et tilbud som ble gradvis strupt av den eneste operatøren, Widerøe. Flyene som kom og gikk var i all hovedsak fulle.

Avinor struper en hel region med et tiltak som ikke framstår som nødvendig på noen måte.

Nå står en annerledes turistsesong for døra. Et voksende reiselivsmarked i Vesterålen er nødt til å omstille seg fra å ta imot besøkende fra utlandet til først og fremst være vertskap for nordmenn på innenlands ferie. Det vil være en flott mulighet til å vise fram alt vi har å by på til våre egne landsmenn.

Men oppfordringen fra regjeringa til å ta norgesferie i 2020 møter kvist hvis det ikke skal være vanskelig å komme til en region som Vesterålen. Med en stengt Stokmarknes lufthavn er mulighetene begrenset.

En rekke pasienter reiser daglig mellom Vesterålen og de større sykehusene i Bodø og Tromsø. For det store flertallet er rutefly reisemåten som faller naturlig, blant annet av hensyn til å unngå tapte arbeidsdager.

Næringsliv og offentlig virksomhet er avhengig av fly til og fra nødvendige aktiviteter. Selv om møter på skjerm har vist seg å fungere i mange sammenhenger, er det fremdeles arbeidspendling og annen fysisk tilstedeværelse som ikke er til å komme utenom.

Andøya lufthavn er i dag det eneste alternativet for vesterålinger som skal til og fra de to største byene i Nord-Norge, og for mange som skal videre ut. Det er en velfungerende flyplass med en infrastruktur i særklasse. Likevel er rutetilbudet ikke tilstrekkelig for hele Vesterålens behov, og reisetida blir for mange så belastende at det ikke er tjenlig.

Det har så langt ikke vært behov for å flytte ansatte fra Stokmarknes lufthavn verken til Evenes eller Leknes. Per i dag er smittesituasjonen ikke dramatisk i Nordland.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Summen tilsier at det ikke lenger er gode grunner til nedstengning av Stokmarknes lufthavn. Avinor struper en hel region med et tiltak som ikke framstår som nødvendig på noen måte.

Stokmarknes lufthavn må gjenåpnes så fort det er praktisk mulig.