Innskriver: Odd Martin Olsen. Foto: Privat

Folkets talerør mot kommunen?

Av: Odd Martin Olsen

28. april var der et uformelt møte på Innlandet avholdt av Innlandet lokalutvalg (ILU). Utgangspunktet for dette møtet var at ordføreren skulle delta, og det skulle være et dialogmøte. Ingen på Innlandet viste om dette uformelle møtet da det ikke var annonsert noen sted. Foreldrene møtte likevel opp da den ene av foreldrene er et av de medlemmene som forlot ILU og har tilgang til facebookgruppen til ILU. Foreldrene blir informert om at dette er et uformelt møte og der skrives ikke noe referat fra møtet, derfor er det heller ikke annonsert.

Undertegnede er også medlem i denne facebookgruppen til ILU og ser at 30. april legges det ut et notat til styret i ILU. Her refereres det til det uformelle møtet, samme møtet det angivelig ikke skulle skrives referat fra. Det beskrives at foreldrene opptrådte aggressivt og fiendtlig. Foreldrene har laget et sammendrag av møtet, de beskriver slik: Det er en god tone gjennom hele møtet.

Videre er det å lese i notatet til ILU:

På møte sist torsdag kom det fram at ungene på skolen følte seg usikker og til dels opplever ubehag over situasjonen. Det er veldig beklagelig. Det er da naturlig å stille spørsmålet om hva foreldrene snakker med barna om og hvordan man, som foresatte, kommuniserer denne saken enten rundt kjøkkenbordet eller gjennom sosiale medier. Hvor ble det av oppgavene som rollemodeller når man uttrykker seg skriftlig eller kommuniserer med barna generelt?

Er det blitt sånn at ILU mener at barnas usikkerhet kommer av foreldrenes manglende evne og vilje til å beskytte barna mot de dårlige nyhetene som verser i bygda og på sosiale medier? Seriøst? Hvorfor sitter foreldrene med en helt annen opplevelse om tonen i møtet enn det såkalte styret i ILU?

Vi fire medlemmene som forlot ILU i fjor høst vil få understreke at vi tar totalt avstand fra disse usmakelige påstandene til dette selvutnevnte styret i Innlandet lokalutvalg. Det er ufattelig at slike kommentarer kan komme mot foreldrene på bygda som allerede er i en svært presset situasjon.

Kan ordføreren fortelle meg om hva slags paragrafer, i hvilke lovverk skal slike uformelle møter, uten annonsering og dokumentasjon holdes etter i offentlige utvalg? Kan ordføreren redegjøre for Innlandet lokalutvalgs styrefunksjon og hva slags organisasjon eller selskap bestyrer dette styret?