Høyspent: Bulldozer Maskinlag i gang med ny høyspentkabel for Vesterålskraft på Sommarland ved Kråkberget i Bø, Bernhard Nordlund, Kristian Larsen, Bjørn-Tore Thomassen, Villy Bjørkmo, Vidar Kristiansen, Kato Bjørkmo, Jarl Anders Larsen. Foto: Mareno Leonhardsen

Forberedt på andre forhold

Onsdag raste uværet i Vesterålen, og det medførte først og fremst trafikale utfordringer for vesterålingene. Bruer og veier var stengt, og skolebusser tok ikke sjansen på å kjøre.

Det er når uværet raser man blir oppmerksom på hvor viktig infrastrukturen rundt oss er for det daglige livet. Det er når man står i kø eller ikke får kokt kaffen eller skylt ned i do at man skjønner hvor prisgitt man er en fungerende infrastruktur.

Det er spesielt veinettet, fergesambandene og strømnettet som er utsatt når uværet raser. Opplever man en kombinasjon av stengte veier og strømbrudd, kan det gå galt.

Det er når man står i kø eller ikke får kokt kaffen eller skylt ned i do at man skjønner hvor prisgitt man er en fungerende infrastruktur.

I Vesterålen er det et stort og komplekst strømnett, som i stor grad går i luftspenn til de fleste utpostene. Når uværet raser kan et tre være nok til å sette nettet ut av spill.

Til tross for at statistikken viser at vi de siste årene har opplevd mer ekstremvær, er strømbruddene blitt færre. Dette gjelder også for Vesterålen.

I vårt distrikt er det flere nettselskap, som har investert stort i å fornye nettet. Et nylig eksempel er Vesterålskraft Nett, som på Sommarland i Bø tar ei gammel betonglinje fra 1948 ned og legger den nye kabelen i grøft. Mer skjermet mot uvær går det ikke an å bli.

Også på Andøya er høyspent tatt ned og lagt i kabel, og nettselskapene har flere planer for fornying av nettet. Nye krav om at alle transformatorer skal kunne betjenes fra bakkenivå sikrer også de ansatte, spesielt når uværet står på.

Uten strøm i kontaktene stopper samfunnet i stor grad opp, og selv om kritiske institusjoner er sikret med nødaggregat i tilfelle strømbrudd, er det godt å vite at nettselskapene jobber systematisk for å sikre at også vanlige huseiere heller ikke skal bli fri for strøm noe lenge, selv om uværet står på.

På den andre siden er det ingen hemmelighet at landet gror igjen. Det står mye flott bjørkeskog rundt om i distriktet, som også skaper utfordringer for luftspennene til nettselskapene. For de som har mulighet til å fyre, skader det ikke å forberede seg på uvær ved å sikre seg litt ved til vinteren. Det er dessuten penger spart å fyre med ved, og den veden man hugger selv, varmer flere ganger før den brenner i ovnen.