Bekymret: Elin Sommerseth (f.v.), Aleksander Bjørnsund, Tonje Knutsen, Grete Ellingsen, Thomas Paulsen og andre foreldrerepresentanter i grunnskolen i Sortland ber kommunen ha en plan for skole og fritidstilbud, om rødt nivå må innføres igjen. De ber også kommunen benytte seg av muligheten til å søke midler fra nasjonale støtteordninger. Foto: Inger Merete Elven

Foreldrene skal ikke møtes med taushet

Sortland har ei økende utfordring med miljøet blant ungdom i kommunen. De nedstengte og delvis nedstengte aktivitetstilbudene siden pandemien slo inn over Norge i mars i fjor har neppe trukket i positiv retning. Det er nasjonal bekymring for økt ensomhet blant barn og unge, og sykehus opplever økt pågang fra unge mennesker som sliter psykisk. Forskere frykter at særlig ungdom som var sårbare allerede før koronaviruset la lokk på Norge, kan ha fått det vanskeligere.

For over en måned siden, skrev foreldrenes arbeidsutvalg ved alle grunnskolene i Sortland til kommunen for å melde sin bekymring for hvordan korona-krisen og tiltakene den fører med seg, virker inn på barna. De har ikke fått svar, selv etter å ha etterlyst det to ganger.

Et verdifullt initiativ fra engasjerte foreldre må ikke bli forkludret av at det går politikk i saka.

Det nærmeste de er kommet, er et løfte i driftsutvalget nylig om at det vil komme et svar. Men den forsikringen er bare ytret i et møte, ikke direkte til representantene for foreldrene. Svaret i driftsutvalget gir i det minste inntrykk av at Sortland kommune arbeider med saka, blant annet ved å gå gjennom muligheten for å søke på tilskudd til ulike tiltak for barn og unge.

Det er vel og bra at kommunen vil gjøre grundige undersøkelser. Kommunen har også gode fagmiljøer som arbeider med barn og unge. Men man har også et ansvar for å kommunisere med befolkningen. Initiativet fra foreldrene er ei verdifull utstrakt hand til kommunen. Den bør gripes så det blir tydelig at engasjementet deres er velkomment. Tre Høyre-politikere gir uttrykk for at den politiske ledelsen i Sortland gjerne kunne invitere representantene for foreldrene til et møte for å diskutere spørsmålene de tar opp. Selv om kommunen ikke ville være i stand til å gi ferdige svar i et slikt møte, kunne det være en god oppstart på en dialog mellom kommunen og frivillige om ei felles sak.

Et verdifullt initiativ fra engasjerte foreldre må ikke bli forkludret av at det går politikk i saka. Ordfører Karl-Erling Nordlund bør opprette kontakt og lytte til representantene for foreldrene så snart som mulig. Sannsynligvis vil ikke Sortland kommune slå handa av dem. Da er det helt unødvendig at det skal se slik ut.