Fornøyde glis på Kypros

Fra nyttår blir fiskeoppdrettere som har oppdrettstillatelser fra før 1998 ilagt skatt for markedsverdien av disse rettighetene. Hensikten er å rydde opp i beskatningen av næringa

Dette dreier seg ikke om hvorvidt fiskeoppdretterne skal skattlegges. Det skal de selvsagt. Oppdrettsnæringa har god økonomi og har også råd til å betale til fellesskapet. De færreste protesterer mot det.

Denne saka handler om noe annet. Den handler om forskjellsbehandling.

Denne saka handler om noe annet. Den handler om forskjellsbehandling. Norske, familieeide fiskeoppdrettere vil fra nyttår bli pålagt en skatt som utenlandske eiere slipper unna, og et skattenivå som rammer dem hardere enn eiere i børsnoterte selskap, gjennom reglene for verdisetting. Den store smellen kommer for personlige aksjonærer i selskap som ikke er på børs.

Skattlegging av kapital gjennom formueskatt er generelt omstridt, men det er strengt tatt ikke det saka dreier seg om her, heller. Derimot handler det om hvordan det begås en politisk skivebom når denne skattlegginga rammer nettopp de eierne samfunnet ønsker, eiere som gir mest tilbake til omgivelsene gjennom lokalt engasjement. Om de så hadde kommet unna med samme skattebyrde som eiere i børsnoterte selskap, kunne man unngått de urimelige utslagene.

Det er ingen formildende omstendighet at denne skattlegginga nå har fått godkjent-stempel fra to ulike regjeringer: først regjeringa Solberg som vedtok den, og så regjeringa Støre som lar den passere.

Lokale, personlige eiere i distriktene burde være verd å ta vare på, for de aller fleste politiske parti. Særlig må man kunne undre seg over det profilerte distriktspartiet Senterpartiet, som til overmål sitter med finansministeren i en nøkkelposisjon. Dette kunne man stanset, eller omarbeidet på en måte som rammet både mindre hardt og mindre urimelig. I stedet forsvarer finansminister Trygve Slagsvold Vedum beslutningen som ble fattet av regjeringa han fikk sendt ut av posisjon.

Oppdrettsgründer Inge Berg slår fast overfor Bladet Vesterålen at næringa har inntjening nok til å tåle skattlegging, men at det snarere burde vært nettopp inntektene som ble beskattet. Men som et minstekrav burde man i hvert fall unngå at de lokale eierne som utviser samfunnsansvar på heimplassen fikk den verste smellen.

Nå kan man i stedet glise fornøyd og takke Vedum på børsen og på Kypros.