Ingen ambulansearbeidere i Vesterålen skal ha heimevakt lenger. Foto: Bjørnar Hansen

Fornuften har seiret

Onsdag i forrige uke behandlet Nordlandssykehuset ambulanseplanen for Vesterålen. Vedtaket som ble gjort medfører at tjenesten opprettholdes som i dag, hva gjelder antall ambulanser. Dermed vil det fremdeles være stasjoner på Stokmarknes, Sortland, Myre, Bø, Åse og Andenes.

På Stokmarknes og Sortland har de ansatte hatt vakt på vaktrom. De øvrige stasjonene har vært basert på heimevakt. Det blir det slutt på nå. Konklusjonen i den nye planen er nemlig at ingen ambulansearbeidere i Vesterålen skal ha heimevakt lenger. Stasjonene på Andenes og Myre får permanent vaktrom fra i høst – stasjonene i Bø og på Åse fra neste år.

Dette er godt nytt, av flere årsaker. Ambulansetjenesten i Vesterålen har blant annet hatt store problemer med overtidsbruk de seneste årene. I 2019 kom det dessuten fram at arbeidsmiljøloven ble brutt i enormt omfang ved stasjonene der de ansatte hadde hjemmevakt.

Som følge av dette gikk ambulansetjenesten til et strakstiltak, og innførte vakt på vaktrom med seks ansatte på hjemmevakt ved de tre minste stasjonene. Resultatet ble formidabelt: Samlet antall brudd på arbeidsmiljøloven gikk ned fra 753 til 251. På Myre, der de ansatte ikke var med på strakstiltaket med vakt på vaktrom, økte derimot antall brudd på arbeidsmiljøloven fra 115 til 120.

Nordlandssykehuset har tatt konsekvensen av dette. Styret har stukket fingeren i jorda, og bestemt seg for å punge ut for en bedre tjeneste. Det er prisverdig.

Den nye ordninga vil koste rundt fire millioner kroner ekstra per år for ambulansene i Vesterålen. Man øker bemanninga, ved å gå fra seks ansatte i dagens midlertidige turnus, til sju ved permanent vakt på vaktrom. Det betyr i praksis at de ansatte får mer forutsigbarhet og bedre arbeidsforhold – noe som er avgjørende for å beholde og rekruttere fagfolk.

Likeså er det prisverdig at styret i Nordlandssykehuset ikke har forsøkt seg på finurligheter når det gjelder sentralisering av tjenesten. Sentralisering har vært diskutert, men man har landet på at det ikke er forsvarlig.

Det befolkninga i Vesterålen trenger, er en tjeneste som fungerer som ei Rolex-klokke. Ambulansen må være der, og den må være pålitelig. For at befolkninga skal ha en slik tjeneste, kreves det ansatte. Kompetente ansatte – som ikke er sykmeldte.

Den nye ambulanseplanen tilrettelegger bedre for nettopp dette. De ansatte får mer forutsigbarhet og bedre arbeidsforhold. Det vil komme befolkninga, som er avhengig av denne livsviktige tjenesten, til gode.

Styret i Nordlandssykehuset har tatt en klok avgjørelse. Fornuften har seiret.