Bjørnar Sellevold. Foto: Fredrik Sørensen

Forsvaret, arbeidsplasser og bosetting

Av: Bjørnar Sellevold, forhenværende hæroffiser

Det skjer omstillinger i Forsvaret, som har stor betydning for bosetting i distriktene.

I Nord-Norge har det hatt stor betydning for antall arbeidsplasser, at rekrutter har møtt til militærtjeneste ved for eksempel Andøya flystasjon og Brigade Nords avdelinger.

I Harstad hadde det stor betydning at Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge (BSIN) var lokalisert der. BSIN gikk som kjent med i dragsuget, da effektiviseringen og fornyingen av befalsutdanningen fant sted.

Nå har det skjedd/skjer store forandringer, som fjerner svært mange arbeidsplassser i nord. Uten at det ser ut til å få nevneverdig oppmerksomhet hos politikerne.

Samtidig som et stort antall arbeidsplasser bekles av pendlere. Det vil si kompetansearbeidsplasser på relativt høyt lønnsnivå, som gir skatteinntekter til kommuner langt utenfor Nord-Norge.

Den eneste politikeren som kontinuerlig tar opp dette paradokset, er ordfører i Bardu, Toralf Heimdal.

I langtidsplanen for Forsvaret, som ble vedtatt i Stortinget 1. desember 2020, ble det bestemt at Terningmoen i Elverum skal huse den nye felles rekruttskolen for Hæren.

Oppbyggingen av avdelingen, som formelt heter Hærens skole for rekrutt- og fagskolen, har nå 130 ansatte. Den har virksomhet på Elverum og Rena. I august får disse stedene innrykk av 1.150 rekrutter.

Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning vil få enda flere arbeidsplasser fram til alt er på plass, i 2028.

Skolen er rett og slett en forutsetning for Hærens virksomhet, siden den utdanner soldatene. Men lokalisering til Nord-Norge, var noe politikerne ikke klarte å få til.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Når alt er bygd ut, vil mellom 5.000 og 6.000 rekrutter være innom hvert år, som igjen gir flere hundre statlige arbeidsplasser. Alt lokalisert en times togtur nord for Oslo.

Hvilke konkrete tiltak vil vi se fremover, som vil tjene Nord-Norge?