Årstale: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) holdt sin årlige tale i Oslo Militære Samfund mandag kveld. Foto: Forsvaret

Forsvarsministerens nyttårsalarm

– Den sikkerhetspolitiske utviklingen fortsetter i feil retning, og det skjer hurtigere enn forventet.

Det var hovedbudskapet da forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) holdt sin årlige tale i Oslo Militære Samfund mandag.

Talen ble holdt tre dager etter drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani, som har utløst et voldsomt sinne og krav om hevn mot USA. – Den økte spenningen viser med all tydelighet at vi befinner oss i en tid med økt uforutsigbarhet og et større sikkerhetspolitisk alvor, sa Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren tegnet et dystert og alvorlig bilde av dagens situasjon. Han fastslo at vi er vitne til en tiltagende rivalisering mellom stormaktene om modernisering og avansert teknologi – og karakteriserte omfanget av det som nå skjer som et våpenkappløp. En mulig konsekvens er ifølge Bakke-Jensen at småstater som Norge risikerer å miste innflytelse og sikkerhet fordi stormaktene tar seg mer til rette.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har forverret seg kraftig, år for år, etter at gjeldende langtidsplan for Forsvaret ble vedtatt i 2016.

Bakke-Jensen påpekte også at Russland forblir den dimensjonerende faktor for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, ganske enkelt fordi deres militære evne regnes som bedre enn noen gang siden den kalde krigen, samt det faktum at våre naboer i øst tydelig har demonstrert vilje til å bruke militær makt for å nå politiske må. Han trakk også fram Kina som en viktig driver i internasjonal politikk. Kinesernes militære styrker moderniseres kraftig, og i likhet med Russland fortsetter de å utvikle egnede virkemidler for å nå sine politiske mål.

Forsvarsministeren vil møte utviklinga med ei styrking av Forsvaret. Det er bra, men skulle ellers bare mangle. Bakke-Jensen er også klar på at vår allianse med Nato og samarbeidet med våre nordiske naboer er viktigere enn noen gang.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har forverret seg kraftig, år for år, etter at gjeldende langtidsplan for Forsvaret ble vedtatt i 2016. Det må regjeringa ta konsekvensen av i neste langtidsplan, som legges fram til våren. I det ligger selvsagt ei betydelig økning av forsvarsbudsjettet, og et større Forsvar som er dimensjonert i tråd med forsvarssjefens klare anbefaling. Norge må enkelt og greit ta større ansvar for egen sikkerhet.