Beech B250 ambulansefly Foto: BSAA

Fortjener skikkelig beredskap

I julehelga har befolkninga i Finnmark på ny opplevd at ambulanseflyene ikke har vært i drift. Andre juledag sto alle flyene på bakken, som følge av sykdom blant de ansatte.

Bare noen dager før ble beredskapen friskmeldt, og ekstraflyene som ble hyret inn ble tatt ut av trafikk. Befolkninga i Finnmark fikk da oppleve fem dager med en ambulanseflytjeneste som fungerte som den skulle.

Det har vært mye bråk rundt tjenesten helt siden Babcock tok over driften av ambulanseflyene. Mangel på mannskap og tekniske feil med flyene har ført til at tjenesten har vært langt fra tilfredsstillende.

I hele Finnmark – og i mange andre deler av landet – er ambulanseflyene helt avgjørende for at beredskapen skal fungere. Berlevåg og Båtsfjord er eksempler på kommuner hvor veiforbindelsen er svært usikker vinterstid, og veien lang til nærmeste sykehus. Da er fly eneste alternativ.

Flere ganger har helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) blitt konfrontert med at tjenesten på langt nær fungerer slik den skal, men Høie har gitt uttrykk for at man må la den nye operatøren få tid til å kjøre seg inn.

Det er få som er uenig i at det ved innføring av nye fly og ny operatør kan komme startvansker, men nå skulle det ha gått tilstrekkelig tid for å få tjenesten til å fungere skikkelig.

Operatøren Babcock forklarer at årsaken til siste stopp i beredskapen er at piloter og sykepleiere er syke, og at det er utfordrende å få tak i vikarer i jula.

Det er forståelig at folk ønsker å ha fritt i jula, men når det kommer til en så viktig tjeneste som ambulansefly, bør operatøren sørge for at flyene er bemannet, selv ved sykdom.

Foreløpig har de alvorlige hendelsene uteblitt selv om flyene har vært ute av beredskap. Forsvaret har trådt til med sine helikoptre, og på den måten til dels holdt beredskapen oppe.

Folk i Finnmark fortjener en forutsigbar og trygg ambulanseflyberedskap, og det skal ikke være nødvendig at det går liv før helseministeren for alvor tar tak i problemet. Men det kan synes som om det er det eneste som vil få regjeringa til å innse alvorligheten i situasjonen. Det har i alle fall ikke manglet på advarsler fra helsepersonell, politikere og innbyggere i Finnmark.