Taxisjåfør: Ståle Halvorsen er blant de første på Sortland i el-drosje. Utenfor står daglig leder Harald Mehus. Foto: Håvard Skogly Mækelæ

Fortsatt litt igjen

Sortland Taxi har fått de første elbilene i stallen. En ny kontrakt på pasientkjøring for Nordlandssykehuset gjør det nødvendig å gå til innkjøp av elbiler. Det stilles nemlig nye miljøkrav til transportør.

For Sortland Taxi blir det ei omstilling, fra å kunne tanke opp bilen ved behov, til å måtte planlegge ladinga i mye større grad. Å overføre rekkevidde i form av diesel eller bensin går som kjent mye raskere enn å overføre rekkevidde i form av strøm på batteriet. Det krever mer tid.

Drosjesentralen er godt forberedt, og planlegger å montere ladere på sentralen, slik at mesteparten av ladinga kan foregå her. Noen hurtigladere finnes det rundt om i distriktet, men foreløpig er det nok lurt å planlegge slik at bilene blir ladet på Sortland.

Sjåføren på en av de første bilene medgir at han er litt i tvil om hvordan det skal gå om bilen går tom for strøm ute i distriktet, der det er stor avstand fra lader til lader.

I Bodø har Nordland Fylkeskommune nylig tatt i bruk elektriske busser i sentrum. Disse får nødvendig strøm fra ei kjøreledning hengende over vegen, på samme måte som trikker og elektriske tog. Med ei slik ordning er ikke elektrisk motor noe problem, men når avstandene er store, og ladepunktene få, kan det bli utfordringer.

At transportnæringa, enten det er drosjer, busser eller lastebiler, går over til nullutslipp, er en villet politikk fra et bredt flertall på Stortinget. Regjeringa har vært klare på at dette er vegen å gå, ikke minst for å møte kravene i klimaavtalene som Norge har signert.

Det skjer store fremskritt i batterikapasiteten til bilene, slik at rekkevidden blir stadig lengre, men i et værutsatt distrikt som Vesterålen, der både dårlige veger og uforutsatt vær kan gjøre en relativt kort kjøretur mye lengre, kan utfordre bilene med selv den beste rekkevidden.

Skal alle landets drosjer kjøre på strøm om få år, må det flere ladere på plass. Det skal ikke være drosjeeiernes ansvar å sørge for tilgjengelig ladekapasitet ute i distriktene. Regjeringa har fått på plass ei støtteordning for å få flere offentlige ladestasjoner, men ute i distriktene kan en ikke si at dette arbeidet er kommet skikkelig i gang.

Derfor er det nok greit at det fortsatt er noen drosjer med forbrenningsmotorer – enn så lenge.