Containere: Küehne&Nagel har ei containerrute med anløp på Stokmarknes. Nå kommer snart nye Nord-Norgelinjen i Lødingen havn.

Framtidas transport

Regjeringa vil gi 25 millioner kroner ekstra i godsoverføringsmidler, for å etablere ei fast kommersiell båtrute med containere mellom havnene Bodø, Lødingen og Tromsø. Ruta skal erstatte den såkalte Nord-Norgelinjen, som gjennom 30 år forlenget godstransporten fra Nordlandsbanen fra endestasjonen i Bodø.

Nordnorgelinjen ble lagt ned da det ikke var midler til å erstatte den gamle traveren av en godsbåt MS «Tege» i 2013. Da ble en godsmengde tilsvarende 14.000 vogntog flyttet over på veiene.

Nesten helt siden da har arbeidet pågått for å få ei ny godsrute med containere i gang. Lødingen havn har deltatt i arbeidet og er klar til å ta sin rolle som anløpssted i ei ny containerrute.

Havnesjef Arnold Aalmo antyder overfor Bladet Vesterålen at tilbudet kan være i gang igjen allerede mot slutten av dette året. Lødingen havn er klar og har infrastrukturen i orden til å handtere containere på Rødholmen, når man har lagt rundt fem millioner kroner i dekke og maskiner.

Faste containeranløp kan trekke til seg annen næringsvirksomhet.

Man skal ikke gjøre seg overdrevne forhåpninger om nye arbeidsplasser i Lødingen som direkte følge av at Nord-Norgelinjen kommer i gang igjen. Men det gir mulighet for ringvirkninger. Faste containeranløp kan trekke til seg annen næringsvirksomhet.

Samtidig blir det spennende å se hvordan transportbransjen vil ta det nye tilbudet i bruk, og eventuelt hvor raskt. Prognosene tilsier stor vekst i godstransport på kjøl, og det er også et politisk mål.

For Lødingen havn vil det være en fordel å være raskt i gang. I Harstad arbeides det med et nytt havnedistrikt på Rødskjær i Tjeldsund. Det vil kunne bli en konkurrent.

Arbeidet med containerhavn i Hadsel vil sannsynligvis bli mer av et supplement til Rødholmen. Her er det et grunnlag i lokal industri som dels vil skipe ferdige varer ut og dels få råvarer inn på kjøl. Samtidig har man etablert kontakt med en kommersiell aktør som ønsker å utvikle seg videre med utgangspunkt i Stokmarknes havn. Med det har man et grunnlag som kan utvikles til å omfatte mer.

Så langt bør det være grunn til å tro at mulighetene for vekst i containertransporten kan være stor nok til at det er plass for store prosjekt både i Lødingen og i Vesterålen, som ligger i hver sine transportkorridorer.

Det er all grunn til å ønske lykke til med framtidas utvikling av transportløsninger for distriktet.