Arnfinn Paus.

Glimrende lederartikkel i Bladet Vesterålen

Av: Arnfinn Paus, Sortland

Jeg har undervist ungdom i historie og tilgrensende fag i 40 år og sett det som en oppgave å påpeke farene ved tankesystemer som setter demokratiske prosesser til side.

Når selve demokratiet legges fram som tungvint, er det grunn til å være på vakt. Norge har allerede velfungerende lover som åpner for ulike grader av unntakstilstand.

At en regjering ønsker å framstå som handlekraftig, kan man forstå, men nye fullmaktslover er neppe det nasjonen trenger. Det er å håpe at opposisjonen gjør jobben sin som opposisjon, og ikke bøyer seg for stemningen akkurat nå. Fullmaktslover kan brukes og misbrukes også utover den aktuelle situasjonen. Man kan fort skape frykt framfor rasjonell tenking. Demokratiet vårt fortjener ikke det.

Derfor var det en fryd å konstatere at vi har en lokalavis som evner å se prinsipielt på saken, tross den opphetede stemningen.