Hadsel rådhus.

En fest med alvorlig bakrus

Da kommunedirektør Ola Morten Teigen i Hadsel inviterte kollegaer på det han selv beskrev som ei «markering» i toppetasjen på Hadsel rådhus i helga, med heimebrygga øl og andre drikkevarer som bidrag til stemningen, forløp det ikke i stillhet.

Da mandagen kom, fikk både han selv, Bladet Vesterålen og andre medier henvendelser om festlighetene. Spørsmålene knyttet seg ikke overraskende til hvordan sammenkomsten sto i forhold til den nasjonale dugnaden for å begrense smitten av Covid-19. Siden mars i fjor har befolkningen både i Hadsel, Vesterålen og i landet for øvrig i stor grad stilt opp, holdt seg heime, holdt sosial avstand, unngått forsamlinger, kirkebesøk, korøvelser, trening – og festlige lag. Utallige bursdagsfeiringer og jubileer har vært avlyst, og selv begravelser har vært utsatt for sterke begrensninger.

Man må ta utgangspunkt i det kommunedirektøren selv har sagt om arrangementet: at det ikke var flere enn ni deltakere og at man holdt avstand. Dessuten har han presisert at det var lett tilgjengelig sprit, noe det er fristende å slå vitser om – men som altså her handler om handhygiene. Uansett om man slik var innenfor reglene for sosiale sammenkomster, har festen provosert både ansatte og befolkning.

Alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre.

I George Orwells satiriske «Kamerat Napoleon», het det at alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre. Det gir en gjenklang her. En kommunedirektør har en framskutt posisjon, på godt og vondt. Det innebærer at man blir lagt merke til. Ikke minst når man bruker kommunens eget lokale. Om det fra ett ståsted kan synes fornuftig å arrangere en sosial sammenkomst i rådhuskantina for å gjøre det lettere å holde en meters avstand, gir det fra et annet ståsted et spesielt signal om at noen tillater seg det andre ikke gjør. Her har han utvist dårlig dømmekraft.

Festen på rådhuset var et glipptak i et langdistanseløp der vi ennå bare i det fjerne ser målet: Et samfunn uten fare for smitte av koronavirus, der det er mulig å åpne opp igjen og leve fritt og sosialt, slik vi gjorde før mars 2020.

Tirsdag beklaget kommunedirektøren overfor alle som har deltatt i dugnaden og bidratt til at smitten her nord er begrenset til et minimum, gjennom å holde sosial avstand i snart et år. Det var klokt av kommunedirektøren å legge seg flat. Det var ikke klokt å vente til utpå tirsdag med å gjøre det.

Nå får vi alle gå videre og gjøre vårt beste. Målet er ikke å holde seg akkurat innenfor regelverket, men å bidra til dugnaden mot Covid-19 på den beste måten vi kan.