Imponert: NK Kystvakt Steve Olsen, lærlingekoordinator Halvar Rønneberg og lærlingekoordinator Jørgen Ellingsen er alle fornøyde og imponerte over lærlingene. Foto: Sverre Idar Lakså

Godt jobba

Forrige fredag var det skoleslutt for elever i grunnskole og videregående. Mens de aller fleste av elevene kan se fram mot et nytt år ved samme skole, er en del av elevene ferdig ved enten ungdomsskolen eller videregående.

Nå venter nye utfordringer, enten på videregående, som lærling eller som student. Andre skal inn i førstegangstjenesten og noen skal kanskje på folkehøgskole.

I disse dager er også flere ferdige som lærlinger. De aller fleste har lagt bak seg to år med læring både innenfor faget de har praktisert, og innenfor arbeidslivet.

Å være lærling er utdanning i dobbel forstand. Mens de som velger å ta høyere utdannelse kan være godt oppe i 20-årene før de starter for fullt i arbeidslivet, starter lærlingene som oftest rett etter fullført toårig videregående utdanning.

For Vesterålens del har vi ikke flere linjer å miste.

Da får man tidlig kjenne på forpliktelsene og godene ved å være i fast jobb. Man får tildelt ansvar, og man får tildelt oppgaver. Samtidig har arbeidsgiver ansvar for å gi god oppfølging, slik at lærlingen lærer det vedkommende skal i løpet av læretida.

Denne uka kunne Bladet Vesterålen fortelle om lærlingene i Kystvakta. Der er over 50 lærlinger ferdig i vår. Alle har bestått, og en stor andel har i tillegg fått karakteren meget godt bestått. Det er ingen selvfølge. Det vitner om dyktige lærlinger med interesse for faget, og ikke minst ei god oppfølging fra arbeidsgiver.

Mens noen velger å søke seg videre i Forsvaret, velger mange av lærlingene i Kystvakta å søke seg til videre utdanning. Men Kystvakta har gjort en god jobb i å markedsføre tjenesten og kan vente jobbsøknader fra tidligere lærlinger når de er ferdig med høyere utdannelse.

Fra Kystvakta melder lærlingkoordinatorene at den største utfordringa er å sikre seg nok lærlinger. De får rett og slett ikke tak i nok antall personer. Noe skyldes at de taper i lønnskampen med private aktører, men antall elever ut fra yrkesfagene er også en faktor.

Organisering av videregående opplæring er en debatt som stadig går. Mindre årskull spiller naturligvis inn på organiseringa, men elevgrunnlag bør ikke være eneste faktor som spiller inn.

Til høsten er det ikke utenkelig at organisering av de videregående skolene blir tema, men for Vesterålens del har vi ikke flere linjer å miste. Da vil vi miste lærlinger og fremtidige arbeidstakere også. For flere 16-åringer er det nemlig utelukket å flytte ut av regionen for videregående opplæring.