Grønt lys: Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen Foto: Privat

Grønt lys for Nordland

Av: Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen

Nylig slo regjeringen på trafikklyset for havbruksnæringen. I de to produksjonsområdene for Nordland som strekker seg fra Vesterålen ned til Trøndelag er det grønt lys. Det betyr at oppdretterne her kan øke produksjonen.

Dette er en unik mulighet til å sikre økt verdiskapning og lønnsomme arbeidsplasser. Havbruksnæringen skaper aktivitet langs hele kysten. Den gir også store økonomiske ringvirkninger, og sørger for oppdrag til den lokale rørleggeren, hotellet og nærbutikken der du bor.

Lakselusa er trafikkonstabelen

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de må redusere.

Vi har et stort ansvar for å ta vare på villaksen i Norge. Derfor får to områder på Vestlandet nå rødt lys, fordi påvirkningen fra lakselus på villaks er uakseptabel. To områder får gult lyst. Her må produksjonen fryses.

Store vekstmuligheter

Det går svært godt i norsk fiskeri- og sjømatnæring. Det ble som kjent rekord i 2019 med eksport av norsk sjømat for mer enn 107 milliarder kroner. Verdien fra havbruk utgjorde i fjor 71 prosent av den totale sjømateksporten målt i verdi.

Gjør vi ting riktig er mulighetene for ytterligere vekst i havbruksnæringen store. Også for Nordland. Om to år skal kysten fargelegges på nytt. Hvis næringen holder orden i sysakene kan det bli grønt lys også da.