Avgått: Odd Roger Enoksen måtte i helga forlate statsrådsposten.

Hadde det vært din datter

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen ba i helga om å få gå av som statsråd etter VGs avsløringer om et seksuelt forhold til ei ung jente da Enoksen var statsråd i 2005.

Enoksen var da 50 år gammel – og forholdets kraftige ubalanse både hva angår erfaring, makt, posisjon og annet smaker mer av utnytting enn av en jevnbyrdig relasjon. Det skjønner også Enoksen, som av den grunn tar sin hatt og går. Og som ledsages av sterk skuffelse fra regjerings- og partikolleger på veien ut.

Og det er det gode grunner til. Et forhold som det VG nå avslører er neppe ulovlig, men er samtidig så upassende at verken statsråder eller andre kan stå inne for det.

Dessverre er ikke Enoksens avgang enestående. Flere statsråder og høytstående personer med makt på andre samfunnsområder er de siste årene blitt avslørt for upassende seksuelle forhold, der maktposisjonen og posisjonen for øvrig har gitt svært et ubalansert maktforhold mellom partene.

Samtidig er det usedvanlig skuffende å se at voksne folk på Facebook forsøker å legge skylda på ung-jenta – og forsøker å frita den tidligere statsråden for ansvar.

Og det er hårreisende at ei nettside som kaller seg for «Vesterålsnytt», dels under dekke av å drive nyhetsformidling, ikke har anstendighet til å moderere kommentarfeltene sine.

Til dere som står bak kommentarene: Det er en grunn til at det ikke lengre er foreldelsesfrist for alvorlige seksuelle overgrep. Det er en grunn til at det i gjennomsnitt tar 17 år fra ei voldtekt begås mot et ungt menneske til den blir anmeldt. Det er en grunn til at så få voldtekter blir anmeldt, og mekanismene i menneskesinnet er de samme enten forholdet er ulovlig, eller innenfor loven, som her. Én av grunnene er mennesker som forsøker å legge ansvaret på ofrene.

Hadde det vært din datter, hadde du holdt fingrene av tastaturet. Det bør du gjøre når det er en annens datter også.