Det staselige herskapshuset på Riarhaugen på Melbu bærer preg av forfall. Bør dette få skje?

Huset var bygd omkring 1917 som bolig for Gunnar Frederiksen, sønn av Melbus visjonære industriherre Christian Frederiksen. Begge skapte de industri, handelsvirksomhet, arbeidsplasser og dermed livsgrunnlag for Melbu-samfunnet. Derfor bør også kulturarven tas vare på.

Den gamle herskapsbygningen på Riarhaugen er bygd i nyklassisistisk stil, for hundre år siden. Så huset i seg selv er interessant for ettertiden. Uavhengig av hvem som bygde det og bodde der. Det er et viktig poeng.

Lokalsamfunnet med postnummer 8445 ville nok sett ganske annerledes ut, hadde det ikke vært for familien Frederiksens iherdige pågangsmot og skaperkraft. De la i sin tid grunnlag for betydelig med arbeidsplasser, og bidro således til vekst og utvikling i regionen. Fiskeindustrien har vært en hjørnestein på Melbu i over 70 år. Og holder koken fortsatt. Mannen bak var Gunnar Frederiksen.

Hundre år i vær og vind har tæret på huset på Riarhaugen. Noen har beskrevet forfallet som katastrofalt. Og det trenger bedre ivaretakelse i årene fremover. Jo lengre tid det går, og verre tilstand huset får, jo dyrere blir det å sette det istand. All heder og ære til lokale ildsjeler som har ivaretatt Melbu Hovedgård. Denne er en viktig del av landsdelens kulturminne.

Men nå bør kanskje noen også ta grep for å redde Riarhaugen fra å råtne på rot?