I lørdagens Vesterålens Avis’ lederspalte stilte avisen seg sterkt kritisk til posisjonens løfte om åpne og brede prosesser med referanse til sist formannskapsmøte hvor en sak ble lukket for offentligheten. Saken handlet om Bømyr Eiendom, som er morselskapet til Norlense. I samme avis forteller MoS vararepresentant i Hadsel Eiendom, om sin og andres frustrasjon rundt de nye heldøgnsbemannede omsorgsboligene (HBO).

Over frokostbordet på søndag spør mamma meg hva jeg syntes, både om lederspalten og de mye omstride HBO-ene. Vi konkluderte raskt med at media ikke presenterer alle sider av saken og kanskje til og med er med på å skape en form for politikerforakt. Videre snakket vi om de kontroversielle HBO-ene, begge innforstått med kommunens økonomi. Hun spør, hvorfor er det ingen som slår oppover i systemet? Hvorfor skal det alltids slås nedover? Gjennom de tre forvaltningsnivåene i Norge har staten delegert myndighet og arbeidsoppgaver til fylkene og kommunene. Men har overføringene kommet i takt med oppgavene?

Siden jeg ble valgt inn i kommunestyret har jeg i mange saker følt at vi politikere og lokalpressen er for flinke til å problematisere og uttale oss om ting som i en større kontekst ikke betyr noe. Vi blir fort intensjonsløse. Et eksempel er VAs lederspalte, hva ønsker VA å oppnå? Hvilke bilde ønsker de å tegne av formannskapet i kommunen og hvilke signaler ønsker de å sende ut til kommunens innbyggere? Aller viktigst, hva ønsker de å oppnå ved å trekke så sterke indirekte og direkte konklusjoner i en sak de ikke engang har innsyn i? Avisen skriver (..) «Da var nemlig Jenssen den aktive da formannskapet bestemte seg for å gi penger til Bømøyr Eiendom, selskapet der han er styremedlem». Hvor har avisen hentet informasjon om en sak om ble unndratt offentligheten og hvor medlemmene har taushetsplikt?

Ikke minst, protokoll fra dette møtet ble godkjent i formannskapsmøte 18/8. Hvorfor skriver avisen at det ikke foreligger protokoll? Lederspalten er på ingen måte unik, men brukes for å eksemplifisere.

Det er ikke nytt at samtaletemaet over søndagsfrokosten er hadselpolitikk, eller politikk forøvrig. Det er heller ikke nytt at opposisjonen og lokalpressen har problematisert mange av vedtakene posisjonen har gjort for så å stille spørsmål om det er gode og brede prosesser. Brede og gode inkluderende prosesser er ikke et ansvar flertallet i kommunestyret har, men et ansvar samtlige kommunestyremedlemmer og lokalpressen har.

Etter kommunestyremøte i desember, hvor Camilla Skog Rodal (Frp) kalte ordføreren for diktator og kommunestyret for et diktatur, ble det poengtert at nye kommunestyremedlemmer måtte føle seg ille til mote etter hendelsen i kommunestyret, noe som flere, både posisjons- og opposisjonspolitikere har bekreftet. Det hele endte med en drakamp i lokalavisen og på Facebook, som et fåtall av kommunens innbyggere selv fikk ta del i.

Før jeg måtte løpe ut døra på søndag spurte jeg mamma hva politikk egentlig handlet om. Vi konkluderte med at det først og fremst handler om nærhet og engasjement, ikke billige retoriske poeng og intensjonsløse drakamper i lokalavisen som skaper politikerforakt.