Kart over Hålogalandsveien, fra tidligere planlegging.

Hålogalandsveien haster

Fire regioner venter utålmodig på Hålogalandsveien. Målet som er satt, er at den nye innkortede veien mellom Gullesfjorden og Evenes skal stå ferdig i 2027, som et offentlig-privat samarbeid. Tidligere var signalene at regjeringa skulle legge fram en proposisjon i vår om finansiering og oppstart. Den lot vente på seg, og nå ligger det i kortene at den vil komme til høsten.

I mellomtida har det gått en debatt om anbudet på veien. Det er et sterkt ønske om at kontrakten skal deles opp slik at den ikke blir for stor til at norske aktører kan delta i konkurransen om prosjektet. Det ønsket er kommet både fra bransjen og fra politisk hold, inkludert i form av en merknad fra et flertall i Stortinget.

På et spørsmål fra stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (Frp) sist uke, svarer samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at man jobber med proposisjonen og kontraktsformen. Men han antyder ikke når den kan komme.

Det har vært tilløp til diskusjon om en oppdeling av konkurransen i flere anbud vil kunne føre til forsinkelser, fordi prosjektet må rigges om. Lederen i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité Helge Orten (H) er blant dem som har advart om slike konsekvenser. Selv om samferdselsministeren ikke ga signaler om når proposisjonen kommer, ga han heller ikke signaler om forsinkelse. Det må man inntil videre forstå som at det siste tidsskjemaet skal holde, så Stortinget kan gjøre det nødvendige vedtaket til høsten.

Hålogalandsveien er viktig, særlig for de tunge eksportnæringene i Vesterålen og Lofoten som trenger effektiv, rask og trygg vei til markedene, og bruker Ofotbanen som transport for sjømat ut i verden. Samtidig er forbindelsen til og fra Evenes lufthavn viktig for mange, både i næringslivet og for private reisende.

En oppdeling av anbudet på Hålogalandsveien vil bety mye for norsk næringsliv. Det ville være helt feil med en konkurranse som ekskluderer norske entreprenører på startstreken. Samtidig må man ikke få en situasjon der noen kan bruke en omrigging av entreprisen til å skyve det hele ut på sidelinja og bruke avsatte midler på andre veiprosjekt.

Man må forutsette at Samferdselsdepartementet bruker de nærmeste månedene til effektivt arbeid og kommer tilbake til høsten som planlagt.