Blir pensjonist: Erik Zadig gir seg som øre,-nese-, halslege i Vesterålen. Men han har valgt å stå litt lengre i jobben enn planlagt, i håp om at noen skal overta klinikken, og med det berge tilbudet på Myre. Foto: Svein Arne Nilsen

Han kan ikke berge tilbudet alene

I mer enn 30 år har Vesterålen hatt sin egen øre-, nese-, halsklinikk. Nå henger tilbudet i en tynn tråd.

Lege Erik Zadig, som har drevet klinikken på Myre siden 1980-tallet, har nemlig nådd pensjonistalder. Og øre-, nese-, halsleger vokser ikke på trær. Erfaringsmessig er det ofte ekstra krevende å rekruttere slike spesialister til små distriktskommuner.

Det var heller ikke gitt at Zadig i sin tid skulle etablere klinikken på Myre. At han traff det som nå er kona i Øksnes da han var turnuslege i kommunen for flere tiår siden, var slett ingen ulempe. Men det er heller ikke hele forklaringa.

Til Bladet Vesterålen har Zadig fortalt at Øksnes kommune var proaktiv, og at daværende helse- og sosialsjef forsøkte å overtale ham til å forlate en trygg og god jobb ved Rikshospitalet for å komme nordover. Og at Nordland fylkeskommune spilte på lag, ved å gi driftstilskudd. At Vesterålen fikk sin egen øre-, nese-, halsklinikk var med andre ord et resultat av stor innsats, og at flere dro i samme retning.

Det er akkurat det som må til nå. Zadig skulle egentlig gå av med pensjon 1. oktober. At svensken har sagt ja til å drive klinikken videre i to måneder, i håp om at man finner en erstatter, er prisverdig. Det vitner både om et glødende engasjement, om yrkesstolthet, og om en fagmann som ikke er i tvil om at behovet for tjenesten er der. Men han kan ikke berge tilbudet alene.

Ifølge Jarle Solheim, mangeårig leder av Hørselshemmedes Landforening (HLF) avdeling Vesterålen, viser statistikken at 6.000 personer i Vesterålen, med om lag 30.000 innbyggere, har problemer med hørselen. I et intervju med Bladet Vesterålen i høst, slo Solheim fast at klinikken på Myre er svært viktig for lokallagets medlemmer, og at en nedleggelse vil ramme hardt. Blant annet fordi Bodø er nærmeste alternativ for behandling, med betydelig lengre reisevei – og lang ventetid for behandling.

Den som eventuelt overtar på Myre kommer på mange båter til dekket bord – til en fiks ferdig klinikk – med alt utstyr som trengs for å drive videre. Samt et solid kundegrunnlag, i en spennende region, der det er fullt mulig å leve det gode liv.

Helse Nord, Nordland fylkeskommune, Øksnes kommune og ordførerkollegiet i Vesterålen regionråd må intensivere og gi alt i sluttspurten, for å berge dette viktige tilbudet. De må sette alle kluter til, slik man gjorde på 80-tallet. Både faglig, økonomisk og samfunnsmessig er fortsatt drift i Vesterålen det beste.

Nå som Helse Nord har utvidet søknadsfristen til 1. januar 2021, er det fremdeles håp. Men jobben gjør seg ikke sjøl.