Vil avslå: Kommunedirektør Randi Gregersen råder formannskapet i Sortland til å avslå søknaden om mindre endring av reguleringsplan for Kjempenhøy 9. Foto: Morten Berg-Hansen

Har politikerne mot nok?

Steinsvik hus & entreprenør fikk i september 2017 godkjent en omstridt reguleringsplan for boliger øst for Kiwi, sør for Sjøgata omsorgsboliger.

Alt var da avklart med tanke på hva, hvor og hvordan leilighetene skulle bygges, og hvordan områdene utomhus skulle være. Steinsvik hadde foreslått et prosjekt, politikerne hadde sagt ja.

Men da det kom til bygging, var ikke Steinsviks planer gode nok for Steinsvik. Entreprenøren bygde både større og høyere enn planlagt. Lista over avvik fra reguleringsplanen er på ti punkter, og omhandler blant annet plassering av garasjevegg, bredde på fortau, høyde på garasjeanlegget, sjøfrontens bredde og balkongplassering.

At bygginga ikke var i tråd med planene ble avslørt av Sortland kommune, og anmeldelse er blant reaksjonene som er vurdert.

Nå har tiltakshaver hast med å få godkjent utbygginga, slik at boligkjøperne raskest mulig kan flytte inn. Etter planen er det innflytting i vår.

Men varsellampene bør lyse hos politikerne når utbygger presser på for hastig avklaring. For det er slett ingen grunn til å godkjenne endringene selskapet foreslår – i alle fall ikke uten en grundig prosess gjennom en ny reguleringsplan for området. Der kan eventuelt skadene som utbygger har påført bymiljøet gjennom den uregulerte bygginga, rettes opp.

Alternativet er å rette opp feilene som er begått. Som i praksis innebærer riving. Det vil være en kostbar affære for utbygger, og vil kunne skape problemer for dem som har kjøpt leilighet i prosjektet.

Utfordringa er imidlertid at dersom politikerne i Sortland aksepterer kravene fra Steinsvik hus & entreprenør, sier man samtidig at reguleringsplaner nærmest er uten verdi. Og at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse.

Så lenge det er gjennom reguleringsplaner politikerne kan styre utviklinga av byen, bør de samme politikerne ikke underminere planenes verdi. Gjør de det, er de samme politikerne i neste omgang uten styringsverktøy.

I saksframlegget til formannskapets møte torsdag denne uka brukes det sterke ord for å karakterisere alvorligheten av Steinsvik hus & entreprenørs reguleringsplan-overskridelser. Uttrykk som «privat inntjening på bekostning av prosjektets bidrag til byutviklinga» er sterk kost fra kommunedirektøren.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Spørsmålet nå er om politikerne er i stand til å stå imot presset fra utbygger – eller om motet svikter.

I tilfelle det siste vil det være oss innbyggere som er taperne.