Havfarmen: (Illustrasjonsfoto) Foto: Tor Johannes Jensen

Havfarmen gir stor fallhøyde

Nordlaks gjennomførte kjemisk lusebehandling på fisken i havfarmen «Jostein Albert» utenfor Hadseløya i november. De over to millioner fiskene i anlegget fikk insektmiddelet teflubenzuron tilsatt i fôret. Middelet er effektivt mot lus, men stoffet er også antatt å hemme stoffet kitin i hudskjelettet til kreps og insekter, og det er fare for betydelige effekter på andre arter enn lus, blant annet reker.

Nordlaks selv beklager bruken av kjemisk lusemiddel og forklarer det med at de to nye brønnbåtene, som skal være utstyrt for lusebehandling, er forsinket fra verftet.

Nordlaks' havfarm er på ingen måte aleine om luseproblemene i Vesterålen. Totalt har 11 lokaliteter i distriktet hatt mer lus enn tillatt i høst, og enkelte plasser har vært gjengangere på luselista i uke etter uke. Ytre Hadseløya, lokaliteten for havfarmen, er ikke blant dem som har vært over grensa.

Det var ikke slik det skulle være.

Men det har likevel vært nødvendig å bruke kjemikalier mot lakselusa på havfarmen. Det var ikke slik det skulle være. Da Nordlaks i november 2015 søkte om utviklingskonsesjoner for å etablere giganten i eksponerte farvann, var et av argumentene at man skulle holde lakselusa borte, både på grunn av beliggenheten og fordi man skulle ha ti meter dype luseskjørt av stål. Nordlaks-gründer Inge Berg sa selv den gangen til Bladet Vesterålen at i den grad det ville bli lus på laksen i havfarmen, ville anlegget legge til rette for manuell fjerning av lusa, så man kan få helt kjemikaliefri produksjon.

Luseskjørtene er blitt modifisert under utviklingsprosessen, fordi man måtte ta andre, tekniske hensyn. Men man har stadig pekt på havfarmen og produksjonen som gir fisken kortere tid i sjøen, som viktig i kampen mot lusa. På det meste var man oppe i 0,22 voksne hunnlus per fisk. Det høres lite ut, men betyr i praksis oppunder en halv million totalt i havfarmen, og over 700.000 lus i alle stadier. Det er ikke lite.

Nordlaks har vært med på en kraftig reduksjon i bruken av legemidler mot lakselus siden toppen i 2014. Men man er absolutt ikke i mål, og denne høsten er en skuffelse for dem som hadde forventning til at havfarmen skulle være et bidrag. Når selskapet forsikrer at det blir bedre med de nye brønnbåtene, er det foreløpig ikke annet å gjøre enn å vente, se og håpe at det holder stikk.

Fallhøyden er stor.