Havner man i sjøen uten å kunne svømme, kan det få fatale følger

På Hadseløya er det for tida bare én svømmehall, og den ligger på Melbu. Den gamle på Stokmarknes ble revet for noen år tilbake, og enn så lenge er ikke noen ny på trappene.

Elever på Stokmarknes som Bladet Vesterålen har snakket med sier de ikke kan svømme. Det blir rett og slett for lang tid mellom hver gang de er i bassenget. Læreren sier det er nedslående resultater: Bare et fåtall klarte svømmetesten i fjor.

Det er ikke bare i Hadsel at basseng er ei utfordring. I Øksnes er man godt i gang med planene for et nytt svømmebasseng. Det gamle er på overtid, og vel så det, og det har vært utfordrende å tilby alle elevene nødvendig undervisning i bassenget.

I Sortland advarer svømmeklubben mot å vente for lenge med å komme i gang med bygging av nytt svømmebasseng. Det gamle er fra 1970-tallet, og det anslås at det neppe har 10 år igjen av levetida.

Det er et klart mål at elevene i grunnskolen skal lære å svømme. Det kan være livsviktig kompetanse. Til tross for at vi har fått mange bruer som forbinder oss, skjer mye av den daglige transporten for mange i distriktet ved hjelp av båt.

Det er også svært mange i vårt distrikt og landet for øvrig som har sin arbeidsplass på sjøen. I tillegg er båten et yndet sted å bruke fritida – både for store og små.

Havner man i sjøen uten å kunne svømme, kan det få fatale følger. På mindre båter er det krav om at man skal bruke rednings- eller flytevest, og på større båter er det nødvendig livredningsutstyr som skal ivareta alle om bord.

Likevel, selv med nødvendig livredningsutstyr kan svømmeferdighetene bli avgjørende om man havner i sjøen. Det finnes det dessverre mange eksempler på. Druknings-dødsfallene i Norge er like mange som dødsulykkene i trafikken – og det bør være et tankekors for mange.

Derfor er det trasig å måtte konstatere at muligheten for at alle barn skal kunne få nødvendig tid i svømmebasseng, slik at de lærer å svømme, er prisgitt kommunens økonomi og politikernes prioriteringer.

Det burde være en selvfølge at det i alle kommuner er tilstrekkelig kapasitet i svømmebassengene, slik at alle får den tida de trenger for å lære seg å svømme. Kanskje spesielt i vårt distrikt, hvor sjøen utgjør en sentral del av hverdagen for mange av oss.