Prisutdeling: Ramona Lind var rørt da hun mottok prisen i Bodø. Foto: Skjermdump fra NRK

Hedret innsats for trygg trafikk

For et knapt år siden skjedde det hver og en frykter når de beveger seg i trafikken – en trailer mister veigrepet og kommer over i motgående kjørefelt. Sjåføren, denne gang Charlie Dan Lind, ble hardt skadd i ulykka og døde senere på sjukehuset i Tromsø.

Hendelsen var en tragedie som berørte mange, sterkest selvsagt Charlie Dan Linds nærmeste. Ulykka vil fortsatt prege dem som kjente Lind i lang tid, sjøl om den er kommet mer på avstand nå, nesten et år seinere.

Det fins ulike måter å takle sorg på. Naturlig nok, ettersom vi mennesker er ulike. Noen søker til sine nærmeste, andre bruker sorgen til å rette søkelyset på forhold i samfunnet som de mener bør rettes på.

Ramona Lind, Charlie Dans mor, brukte ulykken til å sette søkelys på deler av det som gjør at vi trafikanter i blant føler oss utrygge på veiene. Hun har satt søkelys på utenlandske kjøretøyers dekkutrustning, på sjåførenes erfaring på smale, norske vinterveier og på holdninger i trafikken. Og hennes innsats har ført til konkrete forbedringer på norske veier – ved at det nå stilles strengere krav til dekkutrustninga på vogntog som skal kjøre her til lands vinterstid.

Mange peker på at det som nå er på plass langt fra er tilstrekkelig. Og det er nok riktig. Men veien fram til å nå nullvisjonen – null drepte og null hardt skadde på norske veier – bygger nettopp på disse små stegene av forbedringer.

Ramona Linds innsats ble denne uka hedret gjennom at hun ble kåret til Årets Nordlending, ei kåring som NRK Nordland og Avisa Nordland står bak, og som hvert år trekker fram nordlendinger som har gjort en særlig markant innsats på ulike samfunnsområder. At Lind i år fikk prisen kom ikke som noen overraskelse for dem som har sett både hennes innsats og de resultatene innsatsen har gitt. For tildelinga var vel fortjent.

Så benytter vi denne muligheten til å minne om det vi alle kan gjøre for å støtte Ramonas kamp, nemlig selv å ta oss god tid når vi ferdes, legge bort mobiltelefonen og konsentrere oss om å komme trygt fram, enten det er på julebesøk eller på andre ærender.