Statsminister: Erna Solberg. Foto: Tor Johannes Jensen

Hei, Erna! Det er noen her ute!

Korona-pandemien er både forutsigbar og uforutsigbar. Det har de siste månedene vært en nesten lovmessig sammenheng mellom økt reising og mykere smittevernregler på den ene sida, og nye oppblomstringer av smitten. Nå er vi inne i en ny runde med økt smitte og nye restriksjoner på sosial kontakt. De siste reglene og anbefalingene ble kunngjort av statsminister Erna Solberg søndag kveld, på en pressekonferanse i prime time for TV-seerne.

Nå har begeret rent over for 59 norske kommuneleger, som i et åpent brev reiser spørsmål ved hvordan regjeringa informerer om tiltakene.

De viser til at sentrale myndigheter ikke varsler helsetjenesten i kommunene på forhånd om hva som kommer, når nye tiltak annonseres på pressekonferanser i beste sendetid.

Kommunelegene opplever kraftig trykk av spørsmål etter pressekonferansene. Da vil bedrifter, lag og foreninger, arrangører, kommunale etater og innbyggere for øvrig vite hva regjeringas beskjeder betyr for dem, og hvordan instrukser og anbefalinger blir satt ut i livet lokalt. Det betyr at de lokale smittevernmyndighetene får kort tid på seg til å forstå og tolke informasjonen fra myndighetene.

Vi må ha sentrale faglige og politiske myndigheter som samordner og fastsetter tiltak i kampen mot viruset. Likevel gjøres det praktiske smittevernarbeidet i stor grad lokalt, av kommunale smittevernleger og kommuneoverleger som tilpasser forordningene og vurderer hvordan de skal utføres i praksis.

Hvis det skal skje på en forsvarlig, rasjonell og tillitvekkende måte, må sentrale og lokale myndigheter kommunisere sømløst. Da er første punkt at statsminister og helseminister forholder seg til de der ute.

Når kommuneoverleger fra hele landet karakteriserer måten regjeringa innfører tiltak på som en variant av Joker Nord, tyder det på at informasjonen ikke akkurat flyter fritt ovenfra og ned til fotsoldatene i korona-kampen. Det fiktive pengespillet Joker Nord hos Team Antonsen var en karikatur på uforutsigbare regler det var umulig å henge med på.

Kommuneoverlegene ber regjeringa forhåndsvarsle dem om bakgrunnen for nye tiltak og regler, bidra med faglige begrunnelser og presis informasjon som kan gjøre det lokale arbeidet lettere. Det burde ikke være mye å be om.

Et raskt og faglig rundskriv til kommunale helsemyndigheter er kanskje ikke like fengende som TV-overførte pressekonferanser med Erna Solberg, men det kan være vel så nyttig. Og det er ingen grunn til at det ene skulle komme i veien for det andre.