Nord Universitet: På Stokmarknes. Foto: Arkiv

Dette har vært så populært at Vesterålens egne søkere ble presset ut av folk fra Agder til Finnmark. Nå skjer det noe

Det desentraliserte sykepleierstudiet Nord universitet har på Stokmarknes har hatt søkning fra hele landet i mange år. Et tilbud som gjør det mulig å være student på deltid, med noen konsentrerte samlinger i løpet av året, er populært. Særlig fordi det ikke finnes mange slike alternativer til å være fulltidsstudent på campus.

De siste årene har det vært bare få studenter fra vårt eget distrikt. Kullet som startet opp i fjor hadde flere studenter fra Oslo enn fra Hadsel, og rundt én av fem var fra Vesterålen. Samtidig nådde 23 kvalifiserte søkere fra Vesterålen ikke opp i inntaksprosessen. Men det har vært verre: I kullet som startet høsten 2018 var bare én av sju studenter fra regionen.

Desentralisert utdanning er et virkemiddel for å skaffe fagpersonell i deler av landet der det er ekstra vanskelig å rekruttere. Mangelen på helsepersonell kommer til å bli formidabel i tiårene framover, og ikke minst her i distriktet. Én av årsakene er at antall innbyggere over 90 år kommer til å mangedobles i flere av kommunene.

Men sykepleierutdanninga på Stokmarknes har altså vært så populær at de lokale søkerne ble presset ut av folk fra Agder til Finnmark.

I år gjorde Nord universitet en vri og lovet at høstens opptak av studenter skulle forbeholdes søkere fra Lofoten og Vesterålen. Nå ser det ut til å bli en suksess. Bladet Vesterålen har fortalt at det var 125 søkere til de 30 plassene da søknadsfristen gikk ut sist uke. Det står med andre ord ikke på interessen for yrket.

Nord universitet har høstet mye kritikk i prosessene der man har vurdert studietilbud, og der det lokale tilbudet i Vesterålen holdt på å falle ut i fjor. Nå har man tatt ansvar og fått en fulltreffer. Man kan håpe at universitetet har sett sin viktige plass som tilbyder av viktige profesjonsutdanninger i et geografisk nedslagsfelt.

Det er gledelig å se at både universitetet og søkerne spiller på lag med det lokale behovet. Vi trenger helsepersonell av mange slag i årene framover– ikke minst sykepleierne. Dette lover godt.