Tøff tid: Sp og Trygve Slagsvold Vedum sliter på meningsmålingene. Foto: Fredrik Sørensen

Her bommer du grovt, Vedum

Sp er inne i en tung periode, med svak oppslutning. Partiet fikk denne uka sin dårligste meningsmåling på fem år hos NRK, med 6,6 prosent. Både SV og Rødt er større.

Helt siden nyttår har Sp hatt ei oppslutning på meningsmålingene på mellom 7 og 9 prosent i hele landet. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er klar på at dette er for dårlig. Det er ingen overdrivelse fra en partileder som på denne tida i fjor lanserte seg selv som statsministerkandidat, da Sp gikk fra den ene knallmålinga til den andre.

På den tida kunne ikke partiet sitte i ei regjering som øker bensinprisen til 20 kroner. Ullevål sykehus skulle berges. Det skulle også hovedbasen for maritime patruljefly (MPA) på Andøya. For å nevne noe.

Flere av løftene kom mens Sp svevde høyt, og var jevnstore med Ap. På valgdagen fikk partiet 13,5 prosent, mens Ap endte på 26,3 prosent. Det var derfor ingen tvil om at Jonas Gahr Støre skulle bli statsminister, og at Ap hadde best kort på hånden i regjeringsforhandlingene.

I et intervju med Dagbladet nylig, kommenterte Vedum den tøffe tida Sp er inne i. Vedum sa offensivt at Sp i regjering innfrir valgløftene. Han pekte blant annet på at Andøya beholdes som militærbase.

Her bommer Vedum grovt. Sp gikk til valg på å videreføre MPA-basen på Andøya, og reversere flyttinga av de maritime patruljeflyene til Evenes. Ikke på at flystasjonen på Andøya skulle bli nedjustert til beredskapsbase, av ukjent omfang. Bildet Vedum forsøker å tegne har ingen rot i virkeligheten, og det vet han veldig godt selv.

Dette er også en del av forklaringa på Sps fall. Å sitte i opposisjon, og å sitte i regjering, er to forskjellige verdener. Sp kan ikke opptre som et opposisjonsparti når det er i regjering. I regjering tar man ansvar, også for brutte valgløfter. Når det gjelder Andøya, nådde ikke Sp fram i forhandlingene. Det skyldes styrkeforholdet mot Ap, og er isolert sett forståelig.

Vedum bør heller sette søkelyset på det han siteres på av NRK: – Det viktigste nå er å gjøre jobben. Sp fikk som kjent gjennomslag for en stor Andøya-pakke i forhandlingene – som inkluderer et utviklingsfond på 250 millioner kroner, havneutbygging på Andenes, styrking av romindustrien og økt aktivitet i reiselivsnæringa. Faktisk er ingen steder nevnt flere ganger enn Andøya i regjeringsplattformen.

Det er denne plattformen regjeringa styrer etter, og den Ap og Sp til syvende og sist skal måles på. Framfor å hevde at han innfrir et brutt løfte om Andøya flystasjon, bør Vedum konsentrere seg om å innfri på det han faktisk fikk gjennomslag for i forhandlingene på Hurdal. For det var slett ikke lite.

Når det gjelder uttalelsen om at Andøya beholdes som militærbase, er det hittil kun signalisert en politisk vilje. Hvem som skal ha ansvar for flyplassdriften på Andøya, og hvilken militær aktivitet som skal være der i framtida, er fremdeles uavklart. Dette er spørsmål som må avklares fort, og aller helst før sommerferien.