Høring: Det var åpen høring i Stortingets næringskomité sist torsdag, knyttet til stortingsmeldinga «Høytflyvende satellitter – jordnære formål. En strategi for norsk romvirksomhet». Andøya Spaceport ble viet stor oppmerksomhet. Foto: Andøya Spaceport

Her må vi kjenne vår besøkelsestid

Næringskomiteen på Stortinget avholdt sist torsdag åpen høring om stortingsmelding 10 (2019-2020), kalt «Høytflyvende satellitter – jordnære formål. En strategi for norsk romvirksomhet». De ti høringsinstansene hadde ei unison tilbakemelding om Andøya Spaceport: Si ja til etableringa, og gjør det nå. Det bør både komitéens medlemmer og regjeringa merke seg – og vektlegge.

Lise Lyngsnes Randeberg, president i Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA), sa det fint: «Norge konkurrerer med land som USA, Portugal og Storbritannia, og i disse landene har myndighetene allerede bidratt med dedikert finansiering for å få på plass løsninger. Her ligger Norge litt etter i løypa, og nå må vi kjenne vår besøkelsestid».

Det snakkes mye, og ofte, om de positive ringvirkningene for Andøy ved etablering av den planlagte satellittbasen. Om at den kan gi flere hundre nye arbeidsplasser i kommunen, og at det i tillegg kan komme ny virksomhet til Andøy som ei ringvirkning av Andøya Spaceport, eksempelvis i form av mulig etablering av rakettprodusent. Men dette dreier seg om mye mer enn ringvirkningene i vertskommunen.

En etter en høringsinstans snakket om at Andøya Spaceport vil gi hele den norske romsektoren et løft. At Norge må bygge oppskytingskapasitet heime, og selge til det europeiske og internasjonale markedet, framfor å kjøpe tjenesten ute. Det strategiske perspektivet, knyttet opp mot forsvars- og sikkerhetspolitikken, ble også trukket fram. Likeså Andøyas strategiske plassering, det store kommersielle potensialet, og hvordan satsinga kan være med på å muliggjøre helnorsk næringsvirksomhet – som igjen vil synliggjøre norsk romindustri i et europeisk perspektiv.

Næringskomiteen har frist til 4. juni for avgivelse av innstilling. Komitéen må følge oppfordringa fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) kom med i høringa: Rydd bort tvilen om at Stortinget vil sørge for at man får etablert Andøya Spaceport. Slå fast at Norge skal gjøre dette.

Før 4. juni, nærmere bestemt 12. mai, legger Erna Solbergs regjering fram revidert nasjonalbudsjett. Her har Høyre, KrF og Venstre en ypperlig mulighet til å få finansieringa av satellittbasen på plass. Regjeringa har ei samstemt næring bak seg hvis den gjør det. Som en bieffekt, vil regjeringa også ta det ekstraordinære ansvaret for Andøy som den har lovet. En vinn vinn-situasjon, med andre ord.

Det vil overraske og skuffe stort om ikke satellittbasen på Andøya får sin etterlengtede avklaring innen Stortinget tar sommerferie neste måned.